Advies

In de voorbereidingsfase, als lid van het bouwteam, is de meerwaarde van de installateur evident. Met grote kennis en ervaring op het gebied van het praktisch realiseren kan kwaliteit gewaarborgd worden en zijn overschrijdingen in tijd en budget niet meer aan de orde.

Energieadvies op maat

Een kundig en gedegen energieadvies is altijd een oplossing op maat. Het energiegebruik is afhankelijk van een aantal factoren. Die moeten – om een juist advies uit te brengen – eerst onderzocht worden om een advies op maat uit te brengen. Het stappenplan van Kuijpers Ecopartners biedt richtlijnen hoe het energiegebruik en de bijbehorende kosten kunnen worden beheerst.