Exploitatie

Beheer, onderhoud en exploitatie vallen onder fase 3 van het bouwproces. Als het gaat om een onderhoudscontract kan dat zo uitgebreid als de opdrachtgever dat wil, van eenvoudige onderhoudscontracten, tot innovatieve prestatiecontracten van wel 35 jaar tot en met de overnemen van de installatie en financiering.

Bij de laatste wordt uiteindelijk afgerekend op basis van de geleverde prestatie. Kuijpers zorgt dan voor de totale financiering van de installatie. Om onderhoud en beheer optimaal te regelen, en kwaliteit te garanderen voor langere tijd is het zaak om Kuijpers maintenance actief bij de ontwerpfase te betrekken. Dan komt de dynamiek op gang, waarbij vragen aan de orde komen over de levensduur van de installaties. De antwoorden hebben invloed op de installatiekeuze, en daarmee ook op onderhoud en beheer. Wij zetten onze kennis in om de opdrachtgever te ontzorgen door al het onderhoud en beheer te regelen in een prestatiecontract.

Hiermee zijn de prestaties van de installaties gedefinieerd. Er is beschreven welke prestaties de installatie moet leveren en welke levensduur wij garanderen.