Datum melding:
Naam object / pand:
Adres object / pand:
(straat; nr; postcode; plaats)
 
Naam melder:
Bedrijfsnaam melder:
Telefoonnummer melder:
Inkooporder / referentienummer:
 
Element waarop de storing betrekking heeft:
Locatie / ruimte:
Omschrijving storing:
Prioriteit:
Verdere bijzonderheden:
 
Factuur te versturen naar:
Bedrijfsnaam:
Afdeling / t.a.v.:
Adres:
(postbus; postcode; plaats)

Gebruik dit formulier om een storing te melden bij de centrale meldkamer van Kuijpers.

Let op: storingen die via dit formulier gemeld worden, worden op werkdagen tussen 7.00 en 17.00 uur in behandeling genomen. 

Storingsmelding buiten kantooruren
Heeft u buiten kantooruren een storing aan uw gebouwgebonden installaties, bel dan direct met onze centrale meldkamer:
0900 20 50 800