Integraal beheer en onderhoud voor uw gebouwgebonden installaties 

Kuijpers voert vakkundig onderhoud uit aan uw gebouwgebonden installaties om u de functionaliteit en het comfort te bieden dat u wenst. We verzorgen alle werkzaamheden, zoals preventief en correctief onderhoud, inspecties en de nodige en gewenste beheer- en managementactiviteiten. Elke klant kan rekenen op maatwerk. Risico’s en wettelijke bepalingen verschillen immers per installatieonderdeel. Daarnaast hebben klanten elk zo hun eigen wensen, eisen en belangen. Met een maatwerkaanpak blijven installaties optimaal beschikbaar en in de gewenste conditie tegen acceptabele kosten. Onderhoud door Kuijpers draagt steevast bij aan de continuïteit van uw primaire bedrijfsprocessen. Uiteraard borgen wij dat uw installaties voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Maar Kuijpers biedt ook gemak: dankzij onze multidisciplinaire expertise beschikken we altijd over de kennis die nodig is om installaties in conditie te brengen en te houden.


Onze werkwijze 

Kuijpers denkt met u mee, initieert de beste aanpak en maatregelen om aan uw wensen te voldoen. Ook zorgen we met een integraal (meerjaren)onderhoudsconcept voor de juiste beschikbaarheid van uw installaties, passend bij uw bedrijfsproces en wensen. Dit is een continu proces, omdat we steeds op zoek blijven naar verbeteringen. In techniek, in kostenefficiency en van uw beleving van onze dienstverlening. Daarvoor nemen we een aantal stappen, vanaf het eerste contact tot en met de aanpak van verbeteringen:

• Intakegesprek (Kuijpers brengt uw wensen en eisen
in kaart rondom onderhoud, rapportage, beheer,
risicobeheersing en bijvoorbeeld energiebesparing)
• Inventarisatie van aanwezige installaties
• Contractvorming; van basis onderhoudscontract, beheer of prestatiecontract tot volledig exploitatiecontract
• Uitvoering van werkzaamheden en regievoering
• Monitoring, signaleren, rapporteren en adviseren
• Optimaliseren en evalueren


Maintenance Consultants en engineers

Waar onze uitvoerende servicetechnici uw installaties van binnen en van buiten kennen, houden onze Maintenance Consultants en engineers zich bezig met het optimaliseren van uw installaties en onze dienstverlening. Ze denken na over de verdere verbetering van de beschikbaarheid gedurende het gebruik van gebouwinstallaties (de exploitatiefase), ze brengen risico’s in kaart en adviseren over verduurzaming tegen de laagst mogelijke totale kosten (TCO). Het zijn deze deskundigen die aan de hand van een Programma van Eisen maatwerkcontracten opstellen. Die verbanden zoeken. Die bevindingen analyseren en continu blijven kijken waar het voor de klant anders of beter kan.


Meldkamer 24/7 bereikbaar

Ondertussen blijven we vanzelfsprekend beschikbaar voor storingen. De meldkamer van Kuijpers is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar. Onze storingsmonteurs in heel Nederland staan dag en nacht paraat om onverhoedse defecten aan installaties te verhelpen, bij voorkeur nog voordat u deze zelf in de gaten heeft.


Dit is Kuijpers Maintenance

Korte response en resolve tijden

Professionele rapportages en analyses met aanbevelingen

Exploitatiegerichte en duurzame oplossingen

Open, oprecht, betrokken en aanspreekbaar