Missie:

"Kuijpers draagt bij aan een gezonde omgeving om in te werken, leren, leven en beleven."

Visie:

"Als partner waarborgt Kuijpers de prestaties en betrouwbaarheid van installaties."

Ambitie:

"Onze ambitie is om alleen nog energieneutrale en gezonde installaties te realiseren."