BredeSchool Het Dok Oegstgeest

Voor de gemeente Oegstgeest realiseren we de werktuigkundige installaties voor de nieuwe brede school Het Dok. Het Dok omvat een basisschool, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, muziekschool, sportzaal, expositieruimte en een multifunctionele ruimte. Het gebouw functioneert naast de functie van onderwijsgebouw vooral ook als ontmoetingsplek voor de buurt. Voor de brede school staan gezondheid en duurzaamheid voorop. In samenwerking met Arup heeft Architectenbureau Paul de Ruiter een innovatief klimaatconcept uitgewerkt dat op energiezuinige wijze zorgt voor verse lucht overal in het gebouw. Natuurlijke ventilatie via de gevel voert verse lucht aan en stroomt door het gebouw via akoestische roosters naar een centraal trappenhuis, waar het wordt afgevoerd. Er zijn geen ventilatiekanalen nodig, hetgeen energie en materiaal bespaart. De lucht wordt toegevoerd op basis van de hoeveelheid CO2 en niet op basis van het aantal ruimten. Zo draagt Kuijpers bij aan de duurzame ambities van het bestuur van de school en de gemeente.

Nieuwbouw TU Delft faculteit Technische Natuurwetenschappen

Bouwcombinatie Hurks-Kuijpers vof, bestaande uit Hurks bouw en Kuijpers Centrale Projecten, heeft officieel opdracht gekregen voor de nieuwbouw van de faculteit Technische Natuurwetenschappen van de TU Delft. Binnenkort start de ontwerpparticipatie waarbij samen met het ontwerpteam het definitief ontwerp besteksgereed wordt gemaakt. Hurks en Kuijpers zetten daarbij hun kennis en kunde in met betrekking tot bouwmethodiek, planning, bouwkosten en detaillering. Het nieuwe gebouw krijgt een bruto vloeroppervlak van circa 30.000 m2 en bestaat straks uit vier bouwlagen. Langjarig beheer en onderhoud, met een opdrachtwaarde van ongeveer 36 miljoen euro, is een optioneel onderdeel van de opdrachtverlening.

Vooraanstaand onderzoek
De faculteit Technische Natuurwetenschappen is nu nog gevestigd in diverse gebouwen, verspreid over de Delftse campus. De afdelingen BioTechnologie, BioNanoscience en Chemical Engineering nemen vanaf 2015 intrek in één modern gebouw, dat voldoet aan de strenge eisen voor geavanceerd en vooraanstaand onderzoek. Hiervoor zijn, naast kantoren, vergaderruimtes, onderwijsruimtes, veel laboratoria in het gebouw aanwezig. Specifieke aandachtspunten bij de uitwerking van het ontwerp van deze laboratoria zijn trillingenbeperking, temperatuurstabiliteit en ventilatiehoeveelheden.

BIM op hoog niveau
De nieuwbouw van de faculteit Technische Natuurwetenschappen wordt op een hoog ambitieniveau BIM (Building Information Modelling) uitgewerkt. BIM is een digitaal 3D-gebouwmodel, waarin alle gegevens ten behoeve van het ontwerp-, bouw- en beheerproces zijn geïntegreerd. Het aantal m2, hoogwaardige BIM-technieken en het feit dat ook onderhoud en beheer in BIM zijn verwerkt, maken de nieuwbouw van TU Delft in Nederland op dit gebied uniek.

Montessori Scholen Valkenbos

In september jl. heeft Kuijpers de opdracht verworven van De "Nieuwbouw Montessorischolen Valkenbos". De nieuwbouw omzet de realisatie van vervangende nieuwbouw voor 2 basisscholen. De Openbare Montessorischool Valkenbos en de Christelijke Montessorischool. Tevens worden binnen de nieuwbouw ruimten voor een kinderdagverblijf en voor buitenschoolse opvang gerealiseerd, ten behoeve van verhuur door kinderopvangorganisatie 2Samen. Op de hoogste verdieping bevindt zich een gymzaal ten behoeve van het bewegingsonderwijs.

De nieuwbouw wordt gerealiseerd op het perceel gelegen tussen de Cederstraat en de Abeelstraat te Den Haag. Op de locatie bevindt zich ook de bestaande huisvesting van beide scholen. Voor aanvang van de nieuwbouw zal sloop van de bestaande bebouwing plaatsvinden Gedurende de sloop en nieuwbouw worden de scholen ondergebracht in tijdelijke huisvesting op een andere locatie.

Omvang van de nieuwe voorziening, circa 4.450 m² BVO verdeeld over 4 bouwlagen. In opdracht van Stichting Haagse Scholen draagt Kuijpers zorg voor de werktuigkundige- en elektrotechnische installaties.

Johan de Wit Bavinck Dordrecht

Kuijpers werkt mee aan de bouw van het Johan de Witt-gymnasium en de Dr.H. Bavinckschool. Een interessante bouwteamopdracht bestaande uit inbreng van uitvoeringsdeskundigheid in de ontwerpfase en de uitvoering van de werktuigbouwkundige werkzaamheden en van de elektrotechnische installaties voor het project JdW-Bavinck te Dordrecht.

De Unilocatie Johan de Witt geeft ruimte aan 750 Gymnasium leerlingen en de Unilocatie Dr. H. Bavinckschool aan 10 groepen, een peuterspeelzaal en een BSO en een spelzaal. Het project bestaat uit een vijftal deelprojecten, te weten: renovatie van het JdW, circa 3.100 m2 b.v.o. Inrichting van het JdW, circa 3.100 m2 b.v.o., uitbreiding van JdW; circa 2.750 m2 b.v.o., nieuwbouw Bavinckschool, circa 1.590 m2 b.v.o. De nieuwbouw van een gemeentelijke gymzaal, circa 1.250 m2 b.v.o. Het project wordt in juli 2013 opgeleverd.

Erasmus Onderwijscentrum Rotterdam

Realisatie van een onderwijscentrum voor de Medische Faculteit op het terrein van het Erasmus MC. De opgave bestaat deels uit renovatie en deels uit nieuwbouw. Het totaal behelst ca. 17.000 m2. Het onderwijscentrum biedt plaats aan de medische studenten en de staf van het Erasmus MC, met meerdere publieke ruimten.

Het onderwijscentrum wordt gerealiseerd gelijktijdig met de nieuwbouw Tranche 1 van het nieuwe ziekenhuis en is gelegen tussen en heeft aansluiting met de overige gebouwen van het Erasmus MC.
De installaties voor het onderwijscentrum kunnen daarom niet los gezien worden van de omringende installaties. Naast het aanbrengen van de nieuwe gebouwgebonden installaties ten behoeve van het Onderwijscentrum, is Kuijpers ook verantwoordelijk voor de complex installatietechnische aanpassingen elders op het terrein. Deze hebben hoofdzakelijk te maken met de aansluiting van de nieuwe installaties op de bestaande installatie infrastructuur. Verder moet het onderwijscentrum ook koude gaan leveren aan het Sophia Kinderziekenhuis en de bestaande faculteitstoren. Het totale koelvermogen van de centrale zal naar verwachting rond de 10 MW liggen en ten behoeve van het onderwijscentrum uitgevoerd worden met een systeem voor warmte- en koudeopslag in de bodem (WKO) en een warmtepomp. Het Onderwijscentrum zal elektrisch aansluiten op een 23 kV ringleidingnet dat voorziet in centrale net- en noodvoeding. Werkzaamheden in dit 23 kV ringnet zijn binnen het project onderwijscentrum noodzakelijk Het voorgaande geeft aan dat de installatietechnische werkzaamheden voor het onderwijscentrum niet standaard zijn en in een complexe omgeving moeten worden uitgevoerd.