Markt onderwijs

Vanuit de historie is Kuijpers is sterk vertegenwoordigd in het marktsegment educatie. Wij werken voor onder andere basisscholen, hogescholen, ROC’s en universiteiten. De vragen verschillen van een eenvoudige installatie voor een basisschool tot een complex integraal geheel aan installaties met laboratoria, cleanrooms en verblijfsfaciliteiten als restaurants voor hogescholen en universiteiten. Wij kennen de eisen die de gebruikers stellen en weten welke functionaliteiten binnen de diverse onderwijsrichtingen nodig zijn. Leerlingen en studenten presteren beter als ze onder optimale condities hun kennis kunnen vergaren. Een perfect werkklimaat ligt daarvoor aan de basis; de temperatuur moet ‘s zomers en ‘s winters goed zijn, de luchtkwaliteit optimaal, het verlichtingsniveau goed op orde en de veiligheid maximaal. En natuurlijk moet de automatisering altijd in orde en maximaal beschikbaar zijn.

Bewustwording met lesmateriaal

Kuijpers vindt het belangrijk dat leerlingen zich ervan bewust worden dat energie schaars is. Dat ze weten welke mogelijkheden er zijn om energie te besparen en wat duurzame energieopwekking bijdraagt aan het energiegebruik. Daarom betrekt Kuijpers leerlingen van onder andere basisscholen zoveel mogelijk bij het monitoren van de energieprestaties van de installaties door samen met het onderwijs lesprogramma’s te maken. Wat is duurzaam nu precies? Hoe kun je energie besparen? Er worden werkopdrachten gegeven om leerlingen te laten zien wat de energiespiegel van de school is. Deze vorm van ‘bewustwording’ zal later voor de volgende generatie voordelen bieden.

Concept

Fris bij de les!

Naar aanleiding van ons ingezette concept ‘Fris bij de les!’ zijn we benaderd door adviesbureau PRC uit Bodegraven om mee te denken voor een ventilatieoplossing van beide scholen. Lees meer ...

Kuijpers

Kuijpers Installaties Utrecht B.V.
Damzigt 29
3454 PS De Meern
T - (030) 66 29 300
F - (030) 66 29 301
E - utrecht@kuijpers.com