Onze aanpak, gericht op maakbaarheid

Ontwikkelingen in de bouw markt vragen om oplossingen waarbij er sprake is van vaste budgetten. Dat vraagt om een werkwijze waarin samenwerking op voet van gelijkwaardigheid tussen de verschillende partners essentieel is. Kuijpers Installaties is een organisatie die aanspreekbaar is, met korte lijnen waardoor samenwerkingsverbanden gemakkelijk te maken zijn. Steeds vaker maakt Kuijpers dan ook deel uit van het bouwteam, waarin gedeelde verantwoordelijkheid voor de tijd, kosten en kwaliteit centraal staat.

Gezamenlijk werken aan het bouwproces

Een bouwproces bestaat uit drie fasen, de ontwerp/voorbereidingsfase, de uitvoeringsfase en de nazorgfase, waarin onderhoud, beheer en eventueel exploitatie geregeld moeten worden. Door – in tegenstelling tot het traditionele proces – als installateur de kennis op het gebied van de uitvoering (en onderhoud en beheer) in te brengen in de eerste fase, kunnen we het totale bouwproces optimaliseren. Het installatiebedrijf weet als geen ander waar de knelpunten in een ontwerp zitten. Door het detailontwerp naar voren te schuiven, is exact te bepalen wat de kosten zijn en de looptijd van het project precies uitstippelen. Installateur en bouwer werken in een bouwteam met een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij de samenwerking gericht is op kwaliteit.