Overzicht

Plan je route op weg naar DUMAVA-subsidie

Artikel 14 mei 2024

Ben je eigenaar van bestaand maatschappelijk vastgoed? En wil je dat verduurzamen? Dan kun je tussen 3 juni 2024 en 31 oktober 2024 aanspraak maken op een tegemoetkoming in de investeringskosten. Hiervoor stelt het Rijk de relatief nieuwe DUMAVA-subsidie ter beschikking. De route daar naartoe stippelt Kuijpers voor je uit. Samen met subsidie-specialisten van onder meer subsidieadvieskantoor Finestri.

“Wij helpen klanten onderzoeken of het aanvragen van DUMAVA-subsidie kans van slagen heeft”, vat projectcoördinator Jeroen Brus van Kuijpers de samenwerking samen. “Willen klanten verduurzamen, dan doet Kuijpers ze voorstellen voor de meest passende energiezuinige installaties. Finestri houdt die tegen het licht om de DUMAVA-subsidiepotentie te onderzoeken.”

Eén keer per jaar aanvragen

De DUMAVA-subsidie bestaat sinds 2022. “Eén keer per jaar kun je als eigenaar van bestaand maatschappelijk vastgoed een aanvraag indienen”, vertelt Marcel Grosfeld van Finestri. “Het gaat om een investeringsaanvraag. Daarin geef je bijvoorbeeld aan dat je binnen drie jaar gebouw X wil voorzien van warmtepompen, zonnepanelen en luchtbehandeling met warmteterugwinning. Het is niet persé nodig dat je daar al uitgebreide offertes voor aanvraagt.

Maar je mag zeker nog geen opdracht hebben gegeven. Want dan kom je niet meer in aanmerking.” Het gaat dus nadrukkelijk om een voornemen. Maar wel eentje waarover goed is nagedacht. Het Rijk beslist daarna of het daarin wil investeren. Marcel: “Het is een tegemoetkoming van 20 tot 30 procent van je kosten. Een significant duwtje in de rug dus om sneller te kunnen verduurzamen.”

Duurzame menukaart

Aan de DUMAVA-subsidie zijn flink wat voorwaarden verbonden. Eén daarvan is: er moet een verduurzamingsadvies aan ten grondslag liggen. “Zo’n advies krijg je bij onze duurzame menukaart-methode”, vertelt Jeroen. “Met die methode brengen we in kaart wat de huidige status van de installaties is en welke duurzame doelen een klant heeft. Daarnaast bekijken we welke maatregelen er installatietechnisch en bouwkundig nodig zijn om die doelen te behalen. Per oplossing zetten we de investering, het rendement en de energieprestaties op een rijtje. Inclusief ramingsbedragen. En inclusief subsidiemogelijkheden. Zo kun je als vastgoedeigenaar weloverwogen besluiten waar je voor wil kiezen.”  

Losse maatregelen versus integraliteit

DUMAVA-subsidie is mogelijk voor integrale projecten en projecten met maximaal drie losse maatregelen. Marcel: “In 2022 en 2023 lieten de openstellingen al zien dat er een flinke run op is. Dankzij een aantal getroffen maatregelen kunnen nu méér organisaties subsidie ontvangen. Zo is de maximale subsidie verlaagd naar EUR 1,5 miljoen. Verder is het grootste deel van het budget bestemd voor integrale projecten.

Daarmee wil de overheid stimuleren dat organisaties verduurzaming ambitieuzer aanpakken en gebouwen op alle fronten energiezuinig worden gemaakt.” Jeroen: “In onze duurzame menukaart-methode nemen we die integraliteit al mee. We kijken naar het hele gebouw. Weten hoe installaties ‘met elkaar samenwerken’. Elkaars energieprestaties versterken. Zo streven we naar optimale duurzaamheid.”

Wel voortvarend, niet lichtvaardig

Toch is een integraal project geen garantie voor het ontvangen van DUMAVA-subsidie. “Het is een eerste stap”, knikt Marcel. “Een belangrijke, en die moet je voortvarend nemen. Want de ervaring leert dat de subsidiepot snel leeg is na de openstelling van de regeling. Maar”, benadrukt hij, “verwar ‘voortvarendheid’ niet met ‘lichtvaardigheid’. Je moet geen subsidie aanvragen ‘om de subsidie’. Ze moet daadwerkelijk iets toevoegen. Passen in de doelen en plannen van een organisatie. Deel uitmaken van de vastgoedstrategie.” En dus is een goede voorbereiding het halve werk. Vooral ook omdat de consequentie groot is als je dit níet doet. “Deze subsidie verplicht je niet om je maatregelen of project daadwerkelijk uit te voeren. Maar je mag de subsidie ook niet gebruiken voor wat anders. Dat is een beetje het probleem van deze regeling: het gaat om subsidie voor projecten of maatregelen die pas later hun beslag kunnen krijgen. In die periode kunnen situaties wijzigen. Of er komen andere inzichten. Als je deze subsidie niet strategisch benadert, verliest ze in feite haar waarde.” Als voorbeeld noemt hij een zorginstelling die subsidie aanvroeg voor onder meer dakisolatie. “Later bleek dat het dak toch al voldoende was geïsoleerd. De DUMAVA-subsidie bleef daarmee ongebruikt. Eeuwig zonde. Vooral omdat de instelling in plaats daarvan subsidie had kunnen aanvragen voor een andere maatregel.”

Stappenplan

Door ‘subsidies’ op te nemen in de duurzame menukaart-methode biedt Kuijpers vastgoedeigenaren meer handreikingen om verduurzaming te versnellen. Jeroen: “Het is een geldstroom die niet álle investeringen bekostigt, maar ze wel haalbaarder maakt. Dat is geen overbodige luxe als je kijkt naar de inhaalslag die maatschappelijk vastgoed nog moet maken. Daar dragen we graag ons steentje aan bij, samen met partners als Finestri die de complexe wegen in subsidieland op hun duimpje kennen.”

Meer weten over de duurzame menukaart en subsidiemogelijkheden? Neem dan contact op met Jeroen Brus, jbrus@kuijpers.nl of 06-15417966.

Feiten en cijfers

  • DUMAVA staat voor: DUurzaam MAatschappelijk VAstgoed.
  • DUMAVA-subsidie is van toepassing op: zorg-, onderwijs-, cultuur- en overheidsgebouwen die vóór 1 januari 2012 zijn opgeleverd.
  • Openstelling DUMAVA 2024: van 3 juni 2024 tot 31 oktober 2024.
  • Totaal subsidiebudget in 2024: 284,5 miljoen euro.
  • Maximaal per aanvraag te ontvangen in 2024: 1,5 miljoen euro.
  • De DUMAVA-subsidie wordt voor minimaal 70% als voorschot uitgekeerd.

Ook interessant

Surplus

Tempo, capaciteit en organisatiegraad spelen grote rol bij verduurzaming bedrijventerreinen

Lees meer
Artikel 23 jun 2023
Next Kuijpers Den Bosch

‘Zo houden we de duurzame prestaties van Next op peil’

Lees meer
Artikel 15 jun 2023

Deel dit artikel

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details