Overzicht

BLOG | Jeroen de Rouw: Van A tot Z geregeld, zonder losse eindjes

Blog 26 aug 2022

Als Kuijpers werken we al decennialang voor de voedingsmiddelenindustrie, de farmacie en de fijnchemie. Ongeacht de grootte van de productielocaties leveren we complete procesinstallaties op: van RVS-leidingsystemen voor het transporteren van producten tot de opslag ervan in tanks of ketels, inclusief de kleppen en alle andere componenten. Het zijn complexe opdrachten, niet alleen door de processen zelf, maar ook door bijvoorbeeld wet- en regelgeving en de hoge eisen rond hygiëne en kwaliteit waarmee we te maken hebben.

Installaties optimaliseren is een middel, geen doel op zich

Installaties optimaliseren, is wat we bij Kuijpers doen. Maar we beschouwen dat vooral als een middel. Ons doel is juist: het verbeteren van de processen van onze opdrachtgevers. Die willen vooral duurzamer produceren, méér produceren of producten ontwikkelen en maken conform de meest recente strenge (hygiëne)normen. Met zulke wensen kloppen ze bij ons aan. Onze engineers vertalen die wensen in installaties die daarvoor kunnen zorgen, inclusief ontwerp en plan van aanpak. Met een zogenoemde ‘warme overdracht’ dragen zij hun ontwerp over aan de Kuijpers-collega’s die het werk op locatie gaan uitvoeren. Die overdracht start eigenlijk al in dat ontwerpstadium omdat beide expertises in een vroeg stadium contact met elkaar hebben over de maakbaarheid en haalbaarheid van een project. Parallel daaraan zorgen de uitvoerende collega’s dat ze de locatie kennen: een bezoek aan de productielocatie en gesprekken over de processen horen er standaard bij.

Onderzoeken, ontwerpen, voorbereiden, onderhouden

De krachtenbundeling van engineering en uitvoering kenmerkt de werkwijze die Kuijpers voor elke klant in de procestechniek optuigt. Noem het de one-stop-shop-gedachte: we onderzoeken, ontwerpen, bereiden voor, voeren uit en onderhouden. Elke fase sluit naadloos op de volgende aan, zonder losse eindjes. We merken dat hieraan behoefte is in de markt: de technische complexiteit in de industriële sector neemt in sneltreinvaart toe. Tegelijkertijd – en misschien wel daardoor – neemt het technische inzicht van klanten af. Wij kunnen hen van A tot Z begeleiden om te zorgen dat er niets tussen wal en schip valt.

Oog voor de bedrijfscontinuïteit

Zodra we op locatie aan de slag gaan met het optimaliseren van installaties en processen, blijft dat proces van onze klanten op ons netvlies staan. Want stilstand dient zoveel mogelijk voorkomen te worden. Daarom houden we al in de fase van engineering rekening met de organisatie en logistiek van de uitvoeringsfase. Zo voorkomen we onaangename verrassingen. Niets is immers zo frustrerend, verstorend, tijdrovend en vaak ook kostbaar als een plan dat moet worden bijgesteld als de trein al rijdt. 

Concreet betekent dit dat we onze werkzaamheden zoveel mogelijk om de processen van onze klant heen plannen. Waar een productiestop wel nodig is, beperken we de stilstand tot een minimum – uiteraard in samenspraak met de klant. En omdat we in die voorbereiding ook al rekening houden met de praktische uitvoerbaarheid van toekomstig onderhoud, hoeft de klant ook daar geen problemen te verwachten.

Jeroen de Rouw – adjunct-directeur Kuijpers Industrie

Gerelateerde artikelen

Blog_Ultieme controle over al je processen met een Security Management Systeem

Ultieme controle over al je processen met een Security Management Systeem

Lees meer
Blog 15 mrt 2023
Ruud-Lauwerijssens_2814

 ‘Een kijkje nemen in de keuken van onze klanten? Dat hoort er in mijn werk gewoon bij’

Lees meer
Blog 15 feb 2023

Deel dit artikel

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details