Overzicht

Waarom netcongestie en de stikstofcrisis ons prachtige dingen gaan brengen!

Blog 21 mei 2024

Natuurlijk hoef ik niet uit te leggen dat de bouw- en installatiesector voor een set enorme uitdagingen staat. Met 2050 als stip op de horizon voor bijna volledige energieneutraliteit is er geen minuut te verliezen. Tegelijkertijd staan we met elkaar voor obstakels van formaat: onder meer netcongestie en de stikstofimpasse dreigen duurzame initiatieven te dwarsbomen. Je zou er moedeloos van worden, maar dat weiger ik! Waarom? Omdat ik ervan overtuigd ben dat juist deze lastige periode ons hele mooie dingen gaat opleveren.

– ‘Het bouwen van nieuwe woningen loopt vast’

– ‘De warmtepompmarkt heeft last van netcongestie en terugvallende vraag’

– ‘De beschikbaarheid van betaalbare energievoorziening is in ons land niet langer vanzelfsprekend’

Zomaar drie koppen van nieuwsberichten die de afgelopen dagen voorbijkwamen. Ze schetsen een zorgwekkend beeld: terwijl organisaties werken aan de realisatie van duurzame doelen, (lokale) overheden streven naar energieneutrale gebouwen en duurzaamheid steeds vaker een speerpunt is bij gebiedsgebonden ontwikkeling, trappen netcongestie en de stikstofcrisis keihard op de rem. Zowel voor nieuwe projecten als voor het verduurzamen van bestaand vastgoed betekent dat vaak één ding: vertraging! En als één aspect in onze duurzaamheidsambitie geen optie meer is, is het dat. Sterker nog: de energietransitie moet – zoals ook TNO stelt – “in een hogere versnelling om de klimaatdoelstellingen daadwerkelijk te halen.” Maar hoe dan?

Op scherp

In de bouw en installatietechniek is het samenspel tussen hoogwaardige techniek, integrale samenwerking en strategische planning essentieel in de aanpak van hedendaagse maatschappelijke vraagstukken. Soms lijken we dat gedachtegoed te vergeten, zeker nu uitdagingen een ongekende omvang aannemen. Maar juist dan is het toch belangrijk om te onderstrepen dat geen enkele geavanceerde oplossing vanzelf is ontstaan? En dat het – in plaats van te klagen over onze situatie – belangrijker dan ooit is dat we het grote plaatje zien en omarmen?

Wat dat grotere plaatje dan is? Zonder afbreuk te doen aan de ernst van zaken als netcongestie en de stikstofimpasse durf ik te stellen dat deze uitdagingen ons allemaal op scherp zetten om te innoveren en te evolueren, wat alleen maar kan leiden tot verbetering en vooruitgang. Een eigen voorbeeld: de bouwsector heeft de laatste jaren te maken met diverse obstakels die zowel de efficiëntie als duurzaamheid van projecten beïnvloeden. Een tekort aan personeel en beschikbare materialen veroorzaakt projectvertragingen en drijft kosten op.

Tijdens werkzaamheden ervaren omwonenden en werknemers hinder, wat de omgevingskwaliteit aantast. Bovendien leiden reisbewegingen van onder meer monteurs tot een verhoogde ecologische voetafdruk.In plaats van dit alles simpelweg voor waar aan te nemen, vormde het voor mijn collega’s en mij een belangrijke aanleiding om met een innovatieve bril naar de situatie te kijken: hoe helpen we onze opdrachtgevers zorgeloos verduurzamen en lossen we tegelijkertijd een aantal van deze problemen op? Het resultaat werd Next: een modulaire energieopwekkingsinstallatie die exact aansluit op het energieverbruik en de warmte- en koudevraag van onze opdrachtgever. Door de installatie prefab en schaalbaar te bouwen volgens een gestandaardiseerd proces én op afstand te monitoren besparen we transportbewegingen, werken onze vakmensen efficiënter, wordt de bouwtijd korter en de overlast beduidend minder. Daarnaast kunnen opdrachtgevers er door standaardisatie op vertrouwen dat benodigde materialen altijd op voorraad zijn.

Onvermoeibaar streven

Mijn ervaring is dus dit: uitdagingen inspireren om onvermoeibaar te streven naar oplossingen die de energietransitie daadwerkelijk vooruit helpen. Misschien stapje voor stapje, maar wel steeds verder vooruit. En kiezen we voor integrale samenwerking, dan gaat het alleen maar sneller. Vergelijk het met een obstacle run. Je weet wel: zo’n evenement waarbij deelnemers een uitdagend parcours afleggen vol modderige greppels, klimmuren, touwnetten en hindernisbanen. Juist wanneer we elkaar de hand reiken, komt de finish sneller in zicht. Dit is geen tijd om te mopperen. Integendeel: het is een tijd om lef te tonen. Een tijd voor probleemoplossers en samenwerkers. Voor mensen die ondanks alles kansen creëren om de gebouwde omgeving versneld toekomstbestendig en gezond te maken. Onze tijd om die energietransitie met beide handen beet te grijpen, is nu. Vastberaden om een betere wereld te realiseren voor de generaties die na ons komen.

Ook interessant

Erik Haver Pathe Haarlem 8453

Zwaailicht op het dak en gaan

Lees meer
Blog 14 jun 2024
Olaf Reilingh

“Slapen, eten, bewegen: Beter in mijn vel door vitaliteitsprogramma”

Lees meer
Blog 05 jun 2024

Deel dit artikel

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details