Uw eigen BIM-proces, onder begeleiding van Kuijpers

Kuijpers heeft een BIM-expertisecentrum in huis. De experts zijn nauw betrokken bij alle BIM-projecten die Kuijpers voor opdrachtgevers uitvoert. De dienstverlening is echter breder: Kuijpers Specialistische Oplossingen begeleidt ook opdrachtgevers en ketenpartners bij de ontwikkeling van een eigen visie op BIM. Deze consultancydiensten staan volledig los van de projecten die Kuijpers uitvoert.

Advies en begeleiding van opdrachtgevers en ketenpartners

Opdrachtgevers en ketenpartners kunnen dan ook op elk gewenst moment een beroep doen op deze diensten en experts. Waardevol, omdat organisaties die willen werken volgens BIM te maken krijgen met een nieuwe manier van werken waarin data wordt hergebruikt voor optimaal beheer. BIM raakt namelijk een hele organisatie: er zijn nieuwe werkprocessen en cultuurveranderingen nodig en medewerkers krijgen te maken met nieuwe protocollen. De BIM-experts van Kuijpers zetten hun kennis graag in om u te begeleiden bij het implementeren van BIM.

Een greep uit onze consultancydiensten:

  • We zijn er voor u om een BIM-protocol op te zetten, een integrale BIM-planning op te stellen en verbetersessies en BIM-managementvergaderingen te begeleiden.
  • We beoordelen en toetsen de kwaliteit van BIM-modellen, BIM-protocollen, BIM-uitvoeringsplannen en informatieleveringsspecificaties en ondersteunen u hierin.
  • We ondersteunen u bij het opstellen van uw eigen BIM-proces.
  • We adviseren u op maat, onafhankelijk en met veel praktijkervaring over de veranderingen die werken volgens het BIM-proces met zich meebrengt in uw organisatie.
  • Op organisatieniveau maken we onder meer analyses van het gewenste BIM-niveau en de kansen, positioneren we BIM in uw organisatie en begeleiden we structureel uw BIM-informatiemanagement.

Alle expertise bij de hand

Hoewel elke organisatie zijn eigen kenmerken heeft, zijn er voor de implementatie van BIM een paar gemene delers:

  • De voordelen van werken volgens BIM zijn het best meetbaar en het meest zichtbaar wanneer het proces start met oog voor uw héle organisatie. Uw organisatiecultuur is dus van belang, evenals uw bedrijfsprocessen.
  • De eerste implementatiestappen bestaan uit het vormen van een visie, het stellen van BIM-doelen, het uitstippelen van een strategie en het creëren van draagvlak.
  • Cruciale onderdelen zijn ook: het opstellen van een plan van aanpak en het organiseren van kennissessies om het kennisniveau in uw organisatie te verhogen.
  • Organisaties met interne vraagstukken rond optimaal (gebouw)beheer kunnen niet meer om een integrale en digitale manier van werken heen. Werken volgens BIM is efficiënt, effectief én toekomstbestendig. Kuijpers Specialistische Oplossingen staat hierbij voor u klaar met analyses, advies, realisatie en implementatie.


Meer weten?