BIM in projecten

Kuijpers heeft BIM jaren geleden al omarmd en zelfs een BIM-expertisecentrum in huis. Modelmatig werken volgens de BIM-methode is in onze projecten gemeengoed: alle BIM projecten voeren we uit in een volledig geïntegreerd bouwinformatiemodel, waarbij alle benodigde data van alle partners in het bouwproject overzichtelijk op één plek staat. Grote kracht van BIM is, dat we alle data structureren vanaf de ontwerpfase en ook kunnen hergebruiken voor optimaal beheer. We maken gegevens bovendien uitwisselbaar. Niet alleen voor onszelf tijdens het ontwerpen, engineeren en installeren, maar voor iedereen die betrokken is bij een gebouw of installatie. Nu of in de toekomst.

Visualiseren en integraal werken

Met de data en modellen volgens het BIM-werkproces bieden we gebouweigenaren en opdrachtgevers een betrouwbare basis voor het vroegtijdig nemen van besluiten over hun installaties. Al in de ontwerpfase kunnen zij zich uitspreken: dankzij de integrale werkwijze is er immers een digitaal prototype beschikbaar, nog voordat de bouw start. Met 3D-simulaties en het koppelen van de planningsdata en de logistieke informatie aan het ontwerp zien ze precies wat ze krijgen. Ook voor de verdere levenscyclus van een gebouw kunnen ze op het BIM-model en de bijbehorende data vertrouwen. Het digitale gebouwinformatiemodel geeft hen een goed totaalbeeld en bespaart tijd, geld en moeite bij het beheer.

Onze werkwijze in de praktijk

Modelmatig werken in 3D betekent dat we onze projecten samen met opdrachtgever en partners engineeren en realiseren. Hierover maken we vooraf gezamenlijke afspraken. Die vormen de basis van het BIM-proces. In het project dat zich vervolgens ontrolt, maken we die verwachtingen waar. Dat betekent dat we:

  • de klantvraag vertalen in een praktisch plan van aanpak;
  • ontwerp- en projectprocessen inrichten door BIM-protocollen (afspraken) op te stellen met alle andere betrokken partijen. Daar horen ook informatieleveringsspecificaties bij, waarmee we de prestatie-eisen van gebouw of installaties vastleggen voor een soepele overdracht ervan aan de gebouwbeheerder;
  • de techniek organiseren en borgen met behulp van digitale 3D-modellen en daaraan gekoppelde data over planning en logistiek (de zogenoemde 4D-werkmethodiek);
  • een BIM-infrastructuur inrichten, inclusief de bijbehorende applicaties om integraal digitaal samen te werken en informatie te borgen en uit te wisselen;
  • de open BIM-standaarden inregelen en toepassen.

Installatie Combinatie TNW Zuid (Kuijpers en ULC) heeft samen met bouwbedrijf Hurks en laboratoriuminrichter Waldner Benelux een volledig nieuw gebouw gerealiseerd voor de faculteit Technische Natuurwetenschappen van de TU Delft. Uniek hieraan is dat alle partijen gedurende het gehele project in het Bouw Informatie Model hebben gewerkt. Samen met o.a. bouwkundige en constructieve aspectmodellen is het gebouw in bijna vier jaar digitaal opgebouwd. Het model vormde de basis voor informatieborging, onderlinge coördinatie en uitvoering. Voor de technische installaties alleen al zijn zeven modellen gemodelleerd. Het project is in februari 2016 opgeleverd.


Meer weten?