Certificeringen

Op het gebied van veiligheid, milieu en kwaliteit hebben we de volgende certificeringen. Wilt u hierover meer informatie, neem dan contact op met uw Kuijpers-contactpersoon of met onze afdeling Kwaliteit Arbo en Milieu via 0492 - 57 86 00.

 • Erkend leerbedrijf 
 • Safety Culture Ladder - SCL Original - Step 3
 • NEN-EN-ISO 9001 
 • VCA**  
 • MVO Prestatieladder trede 4
 • Levering en onderhoud van VVB-systemen (sprinklerinstallaties)1
 • Leveren, installeren en onderhouden van brandmeldinstallaties1
 • Leveren, installeren en onderhouden van ontruimingsinstallaties1
 • BORG elektronisch beveiligingsbedrijf2 
 • SCIOS uitvoeren van onderhoud en inspecties aan technische installaties
  - Scope 1 Atmosferische verwarmingsketels en luchtverhitters, EBI, PI en PO
  - Scope 2 Warmwaterketels & luchtverhitters met ventilatorbranders, EBI, PI en PO
  - Scope 3 Stoomketels en heetwaterketels, PO
  - Scope 5 Bijzondere industriële installaties, PO
  - Scope 7a Brandstofleidingen voor gasvormige brandstoffen met een werkdruk ≤ 0,5 bar, EBI en PI
  - Scope 8 Elektrische Installaties, EBI en PI
  - Scope 10 Elektrisch materieel
  - Scope 12 Zonnestroominstallaties, EBI en PI 
 • BRL100 F-gassen voor ondernemingen
  - installatie, onderhoud of service, reparatie en buitendienststelling van stationaire koelapparatuur, stationaire klimaatregelingsapparatuur of stationaire warmtepompen
 • STEK verrichten van handelingen met f-gassen aan koelinstallaties, klimaatinstallaties en warmtepompinstallaties
  - Module A (wij maken ook gebruik van niet-STEK gecertificeerde onderaannemers)
 • BRL6000-21/00: Ontwerpen, installeren en beheren van bodemenergiesystemen
  - Scope 4 ontwerpen- en 5 installeren van energiecentrales van bodemenergiesystemen
  - Scope 6 beheren van bodemenergiesystemen
 • Erkenning werkzaamheid “Bodemenergiesystemen"
  - Scope 4 ontwerpen- en 5 installeren van energiecentrales van bodemenergiesystemen (groot)
  - Scope 6 beheren van bodemenergiesystemen (groot)
 • BRL11000 Beheer en onderhoud ondergronds deel van bodemenergiesystemen
  - Scope 4a Open- en 4b gesloten systemen
 • Erkenning werkzaamheid "Beheren en onderhoud van het ondergrondse deel van bodemenergiesystemen"
  - Scope 4a Open- en 4b Gesloten bodemenergiesystemen
 • BRL 7800 Tankinstallatie van en onderhoud aan:
  - F. Bovengrondse opslaginstallaties voor chemische producten zoals gedefinieerd in PGS 31
 • Erkend Gastechnisch installateur
 • Erkend Elektrotechnisch installateur
 • Erkend Watertechnisch installateur

1Geldt voor Kuijpers Beveiligingssystemen B.V.

2Geldt voor Kuijpers Service B.V. vestiging Den Haag