Certificeringen

Op het gebied van veiligheid, milieu en kwaliteit hebben we de volgende certificeringen. Wilt u hierover meer informatie, neem dan contact op met uw Kuijpers-contactpersoon of met onze afdeling Kwaliteit Arbo en Milieu via 0492 - 57 86 00.

 • Erkend leerbedrijf
 • Safety Culture Ladder - Step 3
 • NEN-EN-ISO 9001
 • VCA**
 • Levering van VVB-systemen (sprinklerinstallaties)1 
 • Onderhoud aan VVB-systemen (sprinklerinstallaties)1
 • SCIOS Inspectie en onderhoud aan stookinstallaties
  - Periodiek onderhoud scopes 1-2-3-5,
  - Periodieke inspectie/keuring scopes 1-2-7a
  - Eerste of bijzondere keuring/inspectie scopes 1-2-7a
  - Emissiemetingen scope 6)
 • SCIOS Inspectie van elektrische installaties scope 8
 • SCIOS Inspectie van elektrisch materieel op brandrisico’s scope 10
 • STEK & Regeling BRL100 (wij maken ook gebruik van niet-STEK gecertificeerde onderaannemers)
 • Levering van brandmeldinstallaties (Brand Detectie Bedrijf)1
 • Installeren van brandmeldinstallaties1
 • Onderhoud aan brandmeldinstallaties1
 • Levering van ontruimingsinstallaties1
 • Installeren van ontruimingsinstallaties1
 • Onderhoud aan ontruimingsinstallaties1
 • BORG technisch beveiligingsbedrijf (inbraakbeveiliging)2
 • MVO Prestatieladder niveau 3
 • BRL6000-00 & -21:
  Ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen
 • Erkenning werkzaamheid “Bodemenergiesystemen”
 • Erkend Gastechnisch installateur
 • Erkend Elektrotechnisch installateur
 • Erkend Watertechnisch installateur
 • SIKB 7800 Tankinstallaties
 • F. Bovengrondse opslaginstallaties voor chemische producten zoals gedefinieerd in PGS 31

 • BRL11000 Beheer en onderhoud van het ondergronds deel van installaties voor bodemenergie
  - Open systemen scope 4a
  - Gesloten systemen scope 4b
 • VCO


  1 Geldt voor Kuijpers Beveiligingssystemen B.V.
  2Geldt voor Kuijpers Service B.V. vestiging Den Haag