Certificeringen

Op het gebied van veiligheid, milieu en kwaliteit hebben we de volgende certificeringen. Wilt u hierover meer informatie, neem dan contact op met uw Kuijpers-contactpersoon of met onze afdeling Kwaliteit Arbo en Milieu via 0492 - 57 86 00.

 • Erkend leerbedrijf
 • NEN-EN-ISO 9001
 • VCA**
 • Levering VVB-systemen en Onderhoud aan VVB-systemen (sprinklerinstallaties)
 • SCIOS Inspectie en onderhoud aan stookinstallaties
  - Periodiek onderhoud scopes 1-2-3-5,
  - Periodieke inspectie/keuring scopes 1-2-7a
  - Eerste of bijzondere keuring/inspectie scopes 1-2-7a
  - Emissiemetingen scope 6)
 • STEK & F-Gassen Regeling
 • Installatiewerk brandmeldinstallaties
 • Brandmeldinstallaties (Brand Detectie Bedrijf)
 • Onderhoud aan brandmeldinstallaties
 • BORG technisch beveiligingsbedrijf (inbraakbeveiliging)
 • SCIOS Inspectie van elektrische installaties en arbeidsmiddelen (scope 8 Inspectie van elektrische installaties)
 • MVO Prestatieladder niveau 3
 • KOMO Instal BRL6000-00 & -21:
  Ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen
 • Erkenning werkzaamheid “Bodemenergiesystemen”
 • Erkend Gastechnisch installateur
 • Erkend Elektrotechnisch installateur
 • Erkend Watertechnisch installateur