Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen, Eindhoven

Kuijpers contracthouder in consortium !MPULS

Gemeente Eindhoven heeft de ambitie om in de periode 2035-2045 een energieneutrale stad te zijn. Onder de noemer ‘Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen’ worden de komende tien jaar zeven panden verduurzaamd. In plaats van het zelf bedenken van maatregelen en oplossingen heeft de gemeente de markt uitgedaagd om te komen met een aanpak die leidt tot maximale duurzaamheidswinst binnen een sluitende businesscase. Jaap Strating (gemeente Eindhoven): “Van 137 bedrijven kregen we 197 ideeën. Uiteindelijk leidde dit tot vijf consortia, waaruit we er één hebben gekozen op basis van duurzaamheid. Dit consortium heet !MPULS.” !MPULS is een samenwerking tussen Brink Groep, DOOR architecten/ Rudy Uytenhaak + partners architecten, DWA, Kuijpers en Ballast Nedam Zuid.

!MPULS en de gemeente Eindhoven werken schouder aan schouder in een alliantie-organisatie waarmee ze de oude principes van opdrachtgever en opdrachtnemer ter zijde schuiven en waar het vertrouwen van en naar elkaar de basis vormt van de samenwerking. Deze aanpak en deze manier van samenwerken heeft ook landelijke en internationale interesse gewekt. Zo zijn de ministeries van Binnenlandse en Economische Zaken naar de lichtstad gekomen om zich hierover te laten informeren. Daarnaast hebben de gemeenten Birmingham en Barcelona deze werkwijze ook toegepast.

Ambities en voortgang

Na drie jaar intensief voorbereidend werk tekenden de gemeente Eindhoven en ‘!MPULS’ eind 2016 de overeenkomst tot samenwerking voor de renovatie, het onderhoud én het maximaal verduurzamen van zeven gemeentelijke gebouwen in het Eindhovense stadshart. Het contract heeft een looptijd van tien jaar, met een optionele verlenging voor vijf jaar. De renovatie van de Stadstoren startte in maart 2017. Later volgen o.a. Mercado, het Stadhuis, het NRE-gebouw en Van Abbe Museum.

Wie is !MPULS?

!MPULS werkt aan een gezondere werkomgeving. We geloven in gelijkwaardig samenwerken op basis van vakmanschap, verbinding en vertrouwen. We bieden een werkomgeving waarin comfort, flexibiliteit en duurzaamheid centraal staan. Circulair denken, doen én verdienen door te werken in slimme allianties. De basis is gezond verstand; zodat onze kinderen straks geen rotte appels oogsten, maar de vruchten kunnen plukken!

Logo Impuls geeft energie
Directeur Kuijpers Lifecycle Partners
Alex Hesling
[javascript protected email address]
Linkedin

Gerelateerde referenties