Webinar: Energiebesparing in cleanrooms

Waarom dit webinar?

Cleanrooms verbruiken – afhankelijk van de processen die erin plaatsvinden – 2 tot 50 keer meer energie dan ruimten waarvoor geen kwaliteitseisen gelden (Alexander Fedotov in Cleanroom Technology 2014). De nieuwe ISO 14644-16 “Energy efficiency in cleanrooms” norm geeft handvatten om dit energiegebruik terug te brengen. Eén van de mogelijkheden is het verminderen van het ventilatiedebiet buiten gebruiksuren (Demand Controlled Filtration = DCF). Kuijpers en de Technische Universiteit Eindhoven hebben onderzocht hoeveel energie je hiermee kan besparen én hoe je hier een praktische invulling aan kan geven. Daarnaast laten we zien dat DCF niet leidt tot verminderde luchtkwaliteit in de cleanroom.

Hoe kan DCF een besparing realiseren?

De HVAC installatie van cleanrooms wordt vaak ontworpen op basis van kentallen. Bekend is dat dit leidt tot overdimensionering van installaties en onnodig energieverbruik. In dit webinar neemt Harm van den Oever u kort mee door nieuwe ISO 14644-16 “Energy efficiency in cleanrooms” norm die mogelijkheden tot energiebesparing in kaart brengt. Eén van deze mogelijkheden is DCF. Paul Molenaar heeft dit concept onderzocht. Hij laat zien dat overdimensionering vaak voorkomt en geeft praktische tips hoe DCF hiervoor een oplossing kan bieden.

Ben Ludlage heeft onderzocht wat de invloed is van DCF op de luchtkwaliteit in de cleanroom. Hij neemt u mee door de resultaten en bevindingen. Ook laat hij op basis van klimaatgegevens en simulaties zien dat DCF tot 70% aan energie kan besparen. 

Programma (totale duur 45 minuten)

12.45 uur Digitale inloop

13.00 uur Opening en introductie expertteam

13.05 uur Introductie ISO 14644-16 norm

13.10 uur Presentatie Paul Molenaar

13.20 uur Presentatie Ben Ludlage

13.30 uur Openstaande vragen chat en afsluiting

Tijdens de presentatie kunt u via de chat al uw vraag/vragen stellen. Paul Joosten zal deze direct, via de chat, beantwoorden of direct voorleggen aan de presentator van dat moment indien van toepassing. Eventueel zal er op de vraag terug gekomen worden bij de afronding van het webinar.