Impactmakers van Kuijpers

Energie Prestatie Garantie

Meer weten over Energie Prestatie Garantie? Neem gerust contact op met impactmaker Cliff Willems cwillems@kuijpers.com |  06-22966809

Verborgen energieslurpers. Installaties die onnodig staan te ‘draaien’.  Dat is niet duurzaam én niet fijn voor je portemonnee. Met onze Energie Prestatie Garantie maken we daar een einde aan. En garanderen we je een energiebesparing van minimaal 15%.

Met onze Energie Prestatie Garantie helpen we je jouw CO2-voetafdruk te verkleinen én energiekosten te besparen. Hiervoor combineren we geavanceerde, zelflerende en voorspellende software met de expertise van vakkundige monitoringsspecialisten.

Energie besparen moet een comfortabel binnenklimaat nooit in de weg staan. Daarom zoeken we met onze Energie Prestatie Garantie altijd naar een perfecte balans tussen die twee. Daar hoort ook een online dashboard bij waarop je als gebouweigenaar mee kijkt. Zo ben je altijd op de hoogte van alle data rond de prestaties, uitstoot en vermogens van je installaties.

Of je nu een bestaand energiecontract hebt of een nieuw contract gaat afsluiten, ons Energie Management Systeem met Energie Prestatie Garantie werpt altijd vruchten af. Om het besparingspotentieel van je gebouw inzichtelijk te maken, voeren we gratis en vrijblijvend een  energiescan voor je uit. De resultaten presenteren we in een business case. Zo kun je op basis van feiten en cijfers bepalen of de Energie Prestatie Garantie in jouw situatie of voor jouw gebouw interessant is.


Duurzame menukaart

Meer weten over onze Duurzame menukaart? Neem gerust contact op met impactmaker Rick van Lith rlith@kuijpers.com  | 06-54250138

Je wil en moet verduurzamen. Maar waar begin je? Kuijpers heeft een handig hulmiddel: de duurzame menukaart. Hiermee brengen we samen met jou je ambitie en de mogelijkheden in kaart.

Van duurzaam vraagstuk naar duurzame toekomstwaarde
Er speelt veel op dit moment: wettelijke verplichtingen, energielabels én CO2-reductie van 50% in 2030. Jij krijgt één contactpersoon, die het je zo eenvoudig mogelijk maakt.  

Onze eerste vraag: Waarom wil je verduurzamen? Zodra dat duidelijk is, presenteren we je aan de hand van vier fasen alle duurzame keuzes.

 1. De quick-scan. Samen halen we de gebouwgegevens, behoeften en klachten op die er spelen
 2. Die gegevens vertalen we in  een uitgebreide duurzame menukaart. Dan is het aan jou om keuzes te maken. Welke maatregelen nemen we?
 3. Dan volgt de uitvoering. Onze mensen voeren de gekozen werkzaamheden uit.
 4. Ten slotte gaan onze monitoringsspecialisten aan de slag. Dit is een doorlopend proces, zodat we de installaties kunnen optimaliseren en kosten besparen.

Na het doorlopen van alle fases maken we een duurzaam meerjarenplan. Zo gaan we samen van een duurzaam vraagstuk naar duurzame toekomstwaarde. Het resultaat? We zien serieuze energiebesparingen, stijgingen in vastgoedwaarde én, het allerbelangrijkste: tevreden medewerkers en gebruikers.


CirKu

Meer weten over onze CirKu? Neem gerust contact op met impactmaker Esther Loman eloman@kuijpers.nl | 06-53477252

Het is niet meer de vraag óf maar hóe we slimmer en efficiënter omgaan met grondstoffen en materialen. Om bij te dragen aan de maatschappelijke opgaven in de gebouwde omgeving zetten we stappen naar een circulaire keten. 

Circulariteit gaat verder dan recyclen of hergebruiken. Kuijpers heeft op basis van de 10R ladder, BREEAM, platform CB ’23 en andere relevante richtlijnen een integrale methodiek ontwikkeld: de CirKu. Hiermee bieden we concrete handvatten om zichtbaar te maken hoe circulair een project is én op welke gebieden nog winst te behalen is wat betreft de circulariteit van de installaties. 

De methodiek bepaalt de circulariteitsscore van het ontwerp van de installatie. Dit doen we op basis van vijf pijlers:

 • Materiaalgebruik
 • Waardebehoud
 • Energie en water
 • Biodiversiteit
 • Gezondheid & welzijn

Next

Meer weten over onze Next? Neem gerust contact op met impactmaker Mathijn van Kessel mkessel@kuijpers.nl | 06-30081806

Sta je aan de vooravond van nieuwbouw of grootschalige renovatie? Dan is Next dé passende stap in de verduurzaming van jouw gebouw(en). Next is een modulaire energieopwekkingsinstallatie. Een duurzame, gestandaardiseerde en toch flexibele, schaalbare oplossing die precies aansluit op het energieverbruik en de warmte- en koudevraag van jouw pand. 

 • Op basis van onze jarenlange kennis zijn de Next-componenten bewust geselecteerd op hoogwaardige kwaliteit, toekomstbestendigheid, duurzaamheid en circulariteit;
 • Door standaardisatie kunnen we je snel voorzien van een calculatie, tekeningen en specificaties die betrekking hebben op jouw situatie. Tegelijkertijd kun je erop vertrouwen dat benodigde materialen – voor zowel realisatie als voor service en onderhoud – op voorraad zijn.
 • Na het samenstellen van jouw Next en een nauwkeurige opname op locatie, realiseren we de installatie prefab in onze eigen werkplaats. Daardoor ervaar je tijdens de werkzaamheden geen overlast en neemt het aantal reisbewegingen van monteurs fors af. Zo verkorten we jouw bouwproces aanzienlijk, verkleinen we onze impact op het milieu én helpen we je efficiënter acteren in de energietransitie.

Smart Building

Meer weten over onze Smart Building? Neem gerust contact op met impactmaker Tim de Grouw tgrouw@kuijpers.nl | 06-52370395

Wie bij renovatie of nieuwbouw kiest voor een Smart Building, kiest voor een gebouw waarin slimme technologie bijdraagt aan een gezonde, duurzame en inspirerende omgeving en een positieve totaalbeleving. Kuijpers is daarin jouw deskundige partner: wij zorgen dat alle technische systemen in een gebouw optimaal samenwerken.

Individuele slimme producten krijgen pas écht meerwaarde als we ze integreren tot één werkbare oplossing. Vertrouw hierbij op de kennis en ervaring van onze vakmensen. Kuijpers realiseert en onderhoudt jouw complete gebouwautomatisering volledig in eigen beheer.   

In een Smart Building beheer je zaken als toegangscontrole, klimaat, verlichting en beveiliging  heel eenvoudig. Tegelijkertijd kun je gericht aan de slag met kostenbeheersing en duurzaamheidsdoelstellingen. Uiteraard staat veiligheid daarbij voorop: we kiezen bewust voor een SmartCluster met VPN-verbindingen, zodat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gebouw of installaties. De voordelen van al die slimme techniek zijn dus glashelder: een toekomstbestendig en energie-efficiënt gebouw met productieve, tevreden gebruikers.


Collectieve energie

Meer weten over duurzame energieoplossingen voor bedrijventerreinen? Neem gerust contact op met impactmaker Roosmarijn Lak rlak@kuijpers.nl | 06-54255351

Bedrijfseigenaren zijn zich steeds bewuster van hun CO2-uitsoot, zowel vanwege regelgeving als ambitie. Netcongestie en bestaande infrastructuur zitten verduurzaming momenteel in de weg. Zeker op bedrijventerreinen vind je vaak zware productie, logistieke distributiecentra, koelhuizen en kantoorfaciliteiten. Dit levert een interessante mix op, waarin wij mogelijkheden zien voor samenwerking op het gebied van energie! Door elektriciteitsvraag, warmtevraag en koudevraag als één systeem te zien en alles slim te combineren is er veel meer mogelijk.

Het ene bedrijf is energievrager, het andere energieopwekker. We helpen bedrijven op bedrijventerreinen samen werken aan duurzame energieoplossingen door het opzetten van een lokaal collectief energiesysteem. Binnen zo’n energiesysteem kunnen verschillende technologieën en innovaties gezamenlijk worden ingezet om energievraag en -aanbod te optimaliseren en te synchroniseren.


Predictive maintenance

Meer weten over predictive maintenance? Neem gerust contact op met impactmaker Marnix Schraders mschraders@kuijpers.nl | 06-11463681

Misschien is predictive maintenance een nog onbekende term voor je. We definiëren het als volgt:
Informatie gebruiken om voorspellingen te doen over de noodzakelijke onderhoudshandelingen aan gebouwgebonden installaties. Dit bestaat al voor grote assets – bijvoorbeeld productielijnen in de industrie – maar nog nauwelijks voor gebouwgebonden installaties.

We kijken hierbij op een andere manier naar onderhoud. Het onderhoud kan bijgestuurd worden op basis van data uit dit onderhoudsproces. Deze visie op onderhoud heeft een aantal voordelen voor jou als klant en gebruiker heeft:

 • we voorkomen uitval van de installatie
 • meer inzicht in de prestaties van een pand, handig met het oog op investeringen
 • minder klachten, dus meer comfort
 • duurzamer: minder bewegingen (van monteurs), minder materiaalgebruik en langere levensduur installaties

We zetten momenteel de eerste stappen met pilotprojecten. Op basis hiervan maken we een analysemodel dat goed werkt voor verschillende panden. We verwachten dat panden die afhankelijk zijn van techniek om te functioneren en gestandaardiseerde panden als eerste gebruik kunnen maken van deze dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan zwembaden, productielocaties en panden met dezelfde structuur. Op basis hiervan kunnen we prestaties voorspellen en het model verder ontwikkelen op duurzaamheid.


Validatie controlled environments

Meer weten over validatie? Neem gerust contact op met impactmaker Lars Smidt LSmidt@kuijpers.com | 0653 807 133

Natuurlijk wil je er zeker van zijn dat je cleanroom, laboratorium, operatiekamer of (productie)apotheek volledig geschikt is voor het beoogde gebruik. Om je ruimte te valideren voeren onze specialisten diverse deeltjes- en kwalificatiemetingen uit in overeenstemming met de normen ISO 14644-1, ISO 14644-3,  GMP en de VCCN-richtlijnen. Bovendien is ons eigen proces volledig in lijn met ISO 9001:2015, wat garant staat voor een consistente, betrouwbare aanpak en kwaliteit.

Kuijpers valideert en classificeert onderzoeks- en productieomgevingen in onder meer pharma, hightech, research, healthcare en food.  Je kunt bij ons terecht voor zowel de initiële beoordeling als voor periodieke (her-)validatie en bepaalt zelf in welke situatie wij je controlled environement valideren: as built, operational of at rest. Zo zorgen we er samen voor dat je gecontroleerde omgeving altijd optimaal presteert.


Securitymanagement

Meer weten over securitymanagement? Neem dan gerust contact op met impactmaker Joep van Vroenhoven jvroenhoven@kuijpers.nl | 06-23175834

Vind je het ook zo vervelend om al je beveiliging vanuit verschillende systemen te beheren? Dan kunnen wij je helpen. Uiteraard verbetert beheer vanuit één platform de efficiëntie en de beveiliging. Ook de kosten vallen flink lager uit. Hoe doen we dat dan? Kuijpers maakt veel gebruik van een physical security information system (PSIM). Deze integreert alle beveiligingssystemen van een gebouw in één intuïtieve interface. Dit systeem kan worden onderverdeeld in drie hoofddomeinen, namelijk safety-, security- en comfort-management.

Safety: Alarmsystemen, ontruimingsinstallatiesbrandmeldsystemen
Security: Camerabewakingtoegangscontroleinbraakdetectie
Comfort: Klimaatinstallaties zoals verwarming, ventilatie installaties, koeling

Handig: Kuijpers heeft zowel veel kennis en ervaring op het gebied van beveiliging als van andere gebouwgebonden installaties. Alles via één aanspreekpunt dus.


BIM

Meer weten over BIM? Neem dan gerust contact op met impactmaker Hans Dekkers hdekkers@kuijpers.nl | 06-52 863 416

BIM (Building Information Modeling) is een toekomstbestendige manier van integraal bouwen en samenwerken. In een volledig geïntegreerd digitaal bouw informatie model is alle benodigde informatie over gebouwen en installaties op elk moment beschikbaar voor iedereen: van stakeholders tot gebruikers en van project- tot ketenpartners.

De duurzame meerwaarde van BIM is veelzijdig. Het begint met actuele data en informatie waardoor we een gebouw kunnen bekijken en controleren voordat de eerste steen gelegd wordt. Dit leidt tot beter presterende installaties en betere communicatie tussen de betrokken (bouw)partners. Het  vermindert het risico op fouten en vertragingen tijdens het bouwproces.

Daarnaast biedt BIM tijdens de levensduur van een gebouw waardevol inzicht. Door installaties te visualiseren en te simuleren, detecteren we mogelijke problemen (en oplossingen) vroegtijdig. BIM maakt het daarmee eenvoudiger om het onderhoud en de levensduur van installaties te optimaliseren zodat bijvoorbeeld het energieverbruik omlaag kan en we onnodig materiaalverbruik voorkomen.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details