Keynote sprekers

Maarten van der Weijden

Het maximale presteren ondanks alle onzekerheid.

Maarten van der Weijden is een Nederlands zwemmer. Hij is een voormalig olympisch kampioen en wereldkampioen bij het openwaterzwemmen. Maarten is de enige Olympisch kampioen die, voordat hij kampioen werd, kanker heeft gehad. Het zit in hem dat hij altijd beter wil worden. Door zijn doorzettingsvermogen en realisme lukt hem dat vaak ook.

“Dromen nastreven via grote doelen is mooi, maar kan in tijden van onzekerheid ook best angstig aanvoelen. Er waren weinig mensen die dachten dat ik Olympisch goud kon winnen of de Elfstedentocht kon zwemmen. Ondanks alle onzekerheden en alle tegenslagen lukte het toch. In het veld van de verduurzaming zijn er talloze uitdagingen. Uitdagingen die soms bijna als onmogelijk aanvoelen. Ik vertel graag hoe je in al deze onzekerheid toch gemotiveerd blijft en je kansen op succes maximaliseert.”


Norbert Schotte

Van onmogelijk naar onvermijdelijk.
De bouw in transitie.

Transitiemaker Norbert Schotte is duurzame innovator by day en Gideon by night. Als één van de initiatiefnemers van de Gideonsbende staat hij voor het versnellen van de transitie naar een duurzame en gezonde gebouwde omgeving. Hij spreekt zich uit over misstanden in de bouw, schetst hoe het anders zou kunnen, deelt zijn ongemakken en zet je aan het denken over jouw rol in deze transitie.


Sprekers impact sessies

Tanja van Oorschot – Projectmanager Corporate Real Estate & Stefan Timmers – Consultant

ASML en Royal HaskoningDHV

Het gasverbruik verlagen met 60%? ASML gaat het lukken! Lef en vertrouwen speelde hierbij een belangrijke rol.

Tanja van Oorschot (ASML) en Stefan Timmers (Royal HaskoningDHV) lichten toe hoe zij door buiten de bestaande paden te denken, optimaal samen te werken met partners en een stapsgewijze aanpak het energy grid van ASML realiseren.

Door slim gebruik te maken van de restwarmte die vrijkomt bij het primaire proces kunnen ze het gasverbruik op de campus in Veldhoven in de toekomst met 60% verminderen.


Machiel Karels – Prestatiemanager Duurzaamheid & Alex Hesling – Projectdirecteur

Gemeente Eindhoven en !MPULS

Samen spring je hoger! De samenwerking tussen de Gemeente Eindhoven en het consortium !MPULS

De gemeente Eindhoven heeft de ambitie om in 2025 een 100% duurzame organisatie te zijn zonder uitstoot. Daarom is het beheer en onderhoud van de gebouwen op een bijzondere manier aanbesteed: geen in beton gegoten contract, maar een samenwerking met de focus op het uiteindelijke doel. Reductie van CO₂-uitstoot volgens de spelregels van The Natural Step met aandacht voor o.a. duurzame energie en materialen, circulariteit, groen, klimaatrobuust, hergebruik van water, een fijn binnenklimaat en inzet van social return.

Machiel Karels (Gemeente Eindhoven) en Alex Hesling (!MPULS) nemen je mee in de samenwerking tussen gemeente Eindhoven en het consortium !MPULS. Ze delen de lessons learned en kijken vooruit. Welke onvoorziene nieuwe ontwikkelen dienen zich aan? En hoe werken subsidies als aanjager van de verduurzaming?


Bas Lavrijsen – Algemeen directeur & Jolanda Bakker – Project manager

Amalthea

Het verduurzamingsmomentum komt niet vanzelf, dat creëer je!

Als duurzaamheid zo sterk in je DNA is verweven als bij Amalthea en de einddoelstelling is om als eerste de omslag te maken naar een volledig gasloze kaasfabriek, zou je verwachten dat de stap naar verduurzaming vanzelfsprekend is. Toch is deze weg niet zo eenvoudig als je zou denken.

Jolanda Bakker en Bas Lavrijsen nemen je mee in hoe zij de randvoorwaarden hebben gecreëerd om door te kunnen pakken toen het verduurzamingsmomentum zich aandiende. Hierbij kwam meer kijken dan alleen een groen hart hebben.


Mark Jansen – Manager Technical Ontwerp

Efteling

De Efteling klimaatpositief in 2032 is geen sprookje. Het betekent wel keuzes maken!

De Efteling heeft duurzaamheid in haar DNA en wil dan ook klimaatneutraal zijn in 2030. Mark Jansen neemt ons mee op de route naar een gasloze Efteling. Hij vertelt ons over de ambities en de vertaling naar concrete acties, technieken en de uitdagingen om de Efteling klimaatpositief te maken in 2032.

Dit betekent niet alleen keuzes maken maar ook slim samenwerken is van belang. Bijvoorbeeld de samenwerking met de netbeheerder als het om de uitdagingen van netcongestie gaat. Want… Hoe vang je die energiepiek op als het etenstijd is? 


Jacqueline Hougee – Portfolio Manager

Schiphol Real Estate

Schiphol Real Estate: alle belangen in balans om de weg vrij te maken voor verduurzaming.

Hoewel luchtvaart op het eerste gezicht misschien niet duurzaam lijkt, is de praktijk van Schiphol Real Estate 100% anders. Duurzaamheid staat bovenaan de agenda vanuit de intrinsieke motivatie om te verduurzamen en vanwege de maatschappelijke rol van onze belangrijkste luchthaven.

Jacqueline Hougee neemt je mee in de ambitie van Schiphol Real Estate om in 2030 volledig van het gas af te zijn. Ze gaat in op het spanningsveld tussen eigen ambities en de belangen van de huurders en benodigde initiatieven. Welke rol spelen vaste partners hierin en hoe weeg je korte en lange termijn belangen af bij het  verwezenlijken van je ambities?


René van Deursen – Energy Lead

MSD Animal Health

Energiebesparing als uitgangspunt voor de elektrificatie van MSD‘s grootste locatie voor diergeneesmiddelen.

MSD Animal Health in Boxmeer is de grootste locatie wereldwijd op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en productie van vaccins en geneesmiddelen voor dieren. René van Deursen neemt ons mee in zijn reis hoe hij door energiebesparing als uitgangspunt te nemen de productielocatie in Boxmeer stapsgewijs elektrificeert.

Met zijn aanpak probeert hij commerciële doelstellingen op één lijn te krijgen met investeren in verduurzaming. Door bestaande systemen, werkprocessen en investering kritisch te bekijken, ontstaan bovendien kansen die de afhankelijkheid van netcongestie tot een minimum beperken.


Jos van Asten – Operationeel verantwoordelijke

Platform Ondernemend Meierijstad

Collectief verduurzamen op een bedrijventerrein? Het kan! De dynamiek van een ondernemersvereniging midden in de energietransitie.

Jos van Asten, Platform Ondernemend Meierijstad (POM), neemt ons mee in de dynamische wereld van POM. Als ondernemersvereniging ondersteunen zij het collectief van alle aangesloten bedrijven bij verduurzamingsambities. Het speelveld: ontwikkelingen op gebied van wet- en regelgeving én de voortdurende afweging tussen kosten en baten voor het collectief en de individuele bedrijven.

Door slim samen te werken en bijvoorbeeld energie uit te wisselen zijn oplossingen denkbaar voor uitdagingen zoals het niet kunnen elektrificeren van het wagenpark, bedrijfskavels die zonder netaansluiting worden uitgegeven en uitstel van automatisering.


Aniel Ramjanam – Architect en Feng Shui Master

Dynamic Spaces

Sociale vitalisering als basis van de verduurzaming.

Medewerkers zijn cruciaal voor elke organisatie. Toch nemen we bij verduurzamingsvraagstukken veelal het gebouw als uitgangspunt, niet de medewerkers zelf. Wat zou er gebeuren wanneer je de vitalisering van medewerker als basis zou nemen? Hoe kan sociale vitalisering de verduurzaming van het gebouw stimuleren?

Aniel Ramjanam neemt je mee in de vraagstelling of sociale vitalisering hand in hand gaat met de verduurzaming van het gebouw. En bovenal, welke voordelen dit organisaties oplevert.

Meer weten?

Neem dan gerust contact met ons op!

Linda Kastelijn Communicatie specialist

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details