TNW TU Delft

Maatschappelijk vastgoed

Onderwijs & Onderzoek

Jij wil verduurzamen, maar weet nog niet waar te beginnen. Of de exploitatiekosten van je schoolgebouw kunnen wel wat lager. Maar ook daarvoor geldt: hoe dan? Wij helpen jou antwoord te krijgen op deze vragen en realiseren samen met jou besparingen op energiekosten en op het onderhoud aan de installaties. Zo kunnen we vaak door relatief eenvoudige aanpassingen aan de installaties al aanzienlijke besparingen realiseren.

Een gezond binnenklimaat heeft een positieve invloed op de leerprestaties van leerlingen. Wij zorgen met de juiste technieken voor gezonde en comfortabele onderwijsgebouwen. Omdat een school tegenwoordig meer is dan een onderwijsinstelling en over veel verschillende ruimtes beschikt, laten we onze oplossingen naadloos aansluiten op de eigen, specifieke gebruikerswensen. In een omgeving waarin onderzoek wordt gedaan – zoals een laboratorium – vormen de zeer specifieke eisen op het gebied van trillingen, temperatuurstabiliteit en ventilatie de grondslag voor onze oplossingen. Samen bepalen we de uitgangspunten en zorgen we voor de beste omgeving om in te leren en werken.

Techniek in dienst van leerprestaties

We werken voor basisscholen, hogescholen, ROC’s en universiteiten. De vragen verschillen van een eenvoudige installatie voor een basisschool tot een complex integraal geheel aan installaties met laboratoria, cleanrooms en verblijfsfaciliteiten als restaurants voor hogescholen en universiteiten. Wij kennen de eisen die de gebruikers stellen en weten welke functionaliteiten binnen de diverse onderwijsrichtingen nodig zijn. Leerlingen en studenten presteren beter als ze onder optimale condities kunnen leren. Een perfect klimaat ligt daarvoor aan de basis; de temperatuur moet zowel ‘s zomers als ‘s winters goed zijn, de luchtkwaliteit optimaal, het verlichtingsniveau goed op orde en de veiligheid maximaal. En natuurlijk moet de gebouwautomatisering altijd in orde en maximaal beschikbaar zijn.

Toekomstbestendige oplossingen

Op de TU Delft realiseren we een nieuw gebouw (Pulse) met een hoog ambitieniveau ten aanzien van duurzaamheid. Pulse wordt energieneutraal met een interactieve energiehuishouding waarbij de gebruikers betrokken worden. Het gebouw wordt uitgerust met een dak vol met PV-panelen in combinatie met een warmtekoude-opslag (wko) in de bodem en gevels met tweelaagsglas met zeer minimale kozijnen. Aan het binnenklimaat is ook veel aandacht besteed met klimaatvloeren, klimaateilanden met een geïntegreerde lichtlijn en ventilatie op basis van de co2-regeling.

In het hele gebouw leggen we gelijkstroom aan. Dit gelijkstroom(DC)net is een revolutionaire innovatie waardoor in het energieneutrale Pulse de door zonnecellen opgewekte gelijkstroom direct, en dus vrijwel zonder energieverliezen, gebruikt kan worden voor laptops, tablets, smartphones en ledverlichting. Geen transformatie meer van gelijkstroom naar wisselstroom en weer terug naar gelijkstroom om bijvoorbeeld je computer te voeden.

Benieuwd hoe we jou kunnen helpen?

Neem gerust contact op met Ad.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details