Blog Roland van Rouwendaal: Bewust veilig: alles valt of staat met (aanspreken op) gedrag!

18 maart 2020

Veiligheid is van ons allemaal! Ik kan me niet voorstellen dat iemand veiligheid onbelangrijk vindt. Iedereen wil aan het einde van de werkdag veilig thuis komen! Het kan niet waar zijn dat er iemand is die dat niet wil. Veiligheid valt of staat met gedrag. En dan heb ik het niet alleen over gedrag op het gebied van daadwerkelijk veilig werken, maar ook - en vooral - over het aanspreken op onveilig gedrag. Ik wil graag samen kijken hoe wij ervoor kunnen zorgen dat iedereen elkaar kan aanspreken op gedrag, hoe iedereen het heft in eigen handen kan nemen. Niet alleen intern, maar ook met onze bouwpartners. Want we moeten iedereen een veilige werkplek gunnen.

Project rondom veiligheidsbewustzijn

Binnen mijn onderdeel bij Kuijpers ga ik aan de slag met een project rondom veiligheidsbewustzijn. Over de hele lijn zijn er veel verbeterpunten beet te pakken, zo blijkt uit de analyse die Firma Kader voor ons heeft uitgevoerd op meerdere van onze bouwplaatsen in 2019. Naast een analyse op de projecten heeft Kader ook gekeken naar onze processen en veiligheidsmiddelen. Daaruit blijkt dat het goed geregeld is op het gebied van de persoonlijke beschermingsmiddelen, maar onze processen kunnen verbeterd worden. Zo zijn bijvoorbeeld onze veiligheidsplannen niet projectspecifiek en kan er nog veel meer ‘gebeuren’ dan alleen werkplekinspecties en toolboxmeetings. Onze collega’s op de werkvloer zijn op zoek naar tools - met name op het gebied van gedrag, aanspreken en escaleren - om hiermee aan de slag te kunnen gaan.

Hoe gaan wij ons gedrag aanpassen zodat we iedereen mee krijgen om veilig te werken? Hoe en met welke werkafspraken gaan wij elkaar aanspreken? Kunnen we met een escalatiemodel gaan werken? Is onze werkomgeving sociaal ook veilig genoeg om elkaar aan te spreken? Wat vinden wij wel en niet acceptabel rondom veilig werken? Is veiligheid echt een vast item tijdens alle overleggen? Met onder andere deze vragen ga ik met collega’s in samenwerking met Kader aan de slag om onze collega’s tools en middelen te geven om dit voor elkaar te krijgen.

Ga met elkaar in gesprek over veiligheid

Ik vind oprecht dat wij veel meer met elkaar, onze bouwpartners en de opdrachtgever in gesprek moeten over veiligheid. Veiligheidsbewustzijn begint op een nieuw project op de eerste dag. Het onderwerp veiligheid moet een onderwerp zijn bij de kennismaking met het project en de projectteamleden (intern en extern). We kunnen veiligheid en het bewustzijn voor dit onderwerp pas vergroten als we daadwerkelijk met elkaar in gesprek gaan over veiligheid en elkaar kunnen en mogen aanspreken over items die hierop betrekking hebben!

Daarnaast moeten we met elkaar (dus ook met onze opdrachtgevers en nevenaannemers) regels opstellen en deze binnen de projecten onderdeel maken van onze processen. Zo zorgen we ervoor dat de uitvoerders op projecten met elkaar worden verbonden en zij samen afspraken kunnen maken over veiligheid en elkaar kunnen aanspreken als dat nodig is. Wat wil jij afspreken over veiligheid?


Vandaag zou de Bewust Veilig dag plaatsvinden, maar gezien de corona-ontwikkelingen kunnen veel ingeplande activiteiten rondom deze dag niet doorgaan. Desondanks willen we vandaag veilig werken via onze digitale kanalen wel extra onder de aandacht brengen door het delen van de blog die is geschreven door onze collega Roland van Rouwendaal.

Ga terug