Start duurzame en innovatieve renovatie gemeentelijke huisvesting

26 oktober 2016

Na drie jaar intensief voorbereidend werk tekenden de gemeente Eindhoven en '!MPULS' woensdagavond de overeenkomst voor een langdurige vernieuwende samenwerking voor de renovatie, het onderhoud én het maximaal verduurzamen van zeven gemeentelijke gebouwen in het Eindhovense stadshart. !MPULS kwam eerder al als beste naar voren in een innovatief aanbestedingsproces en doorliep vervolgens succesvol de zogenaamde 'pre award fase'. !MPULS is een samenwerking tussen Brink Groep, DOOR architecten / Rudy Uytenhaak architectenbureau, DWA, Kuijpers (contracthouder) en LAUDY Bouw & Ontwikkeling (Ballast Nedam).

Op innovatie gerichte aanbesteding

Binnen de beschikbare renovatie- en onderhoudsbudgetten óók een maximale verduurzaming realiseren in en rondom de gemeentelijke gebouwen. Dat was de opdracht waarvoor !MPULS in co-creatie, met behulp van de methodiek van het 'designdenken', de beste oplossing ontwikkelde. Resultaat is een contract dat flexibel en toekomstbestendig is en ruimte biedt aan innovaties. Het contract heeft een looptijd van 10 jaar, met een optionele verlenging voor 5 jaar. De renovatie van Stadhuistoren en Stadhuis start al begin 2017.

Wethouder Mary-Ann Schreurs (Design, Innovatie en Duurzaamheid) ziet de vernieuwende samenwerking als een grote stap vooruit: "Anders dan bij traditionele aanbestedingen zijn we er samen in geslaagd om zowel financieel als in een fysiek 'Living Lab' de ruimte voor experimenteren en doorlopende verbeteringen te creëren. Zo kan de invulling mee bewegen met veranderende omstandigheden. De rol van opdrachtgever en opdrachtnemer ligt dichter bij elkaar dan ooit. Want alleen samen vinden we de beste oplossingen, passend bij de tijd waarin we leven. Dat deze partners als beste naar voren komen, met grote lokale inbreng plus ruimte voor participatie van het lokale midden- en kleinbedrijf, laat wederom zien dat innovatie in ons DNA zit." Steden als Birmingham en Barcelona hebben zich al laten inspireren door de aanpak.

Duurzame ambities

Naast het terugbrengen van de centrale loketfunctie (Inwonersplein) naar het Stadhuis wordt de Stadhuistoren ingericht voor ambtelijke huisvesting en een Living Lab, waardoor efficiënter en slimmer met de totale huisvestingsopgave om wordt gegaan. Het stadskantoor wordt hierin meegenomen tot 2020, daarna loopt het huurcontract af. Andere thema's qua verduurzaming zijn het continue verbeteren van de leefbaarheid en gezondheid, 50% energieneutraliteit in de gemeentelijke gebouwen, 95% hergebruik van sloopmateriaal, het verminderen van de CO2-uitstoot, meer groen en water, aandacht voor mensen met achterstand op de arbeidsmarkt en duurzaam woon-werkverkeer. De principes van de wereldwijd bewezen duurzaamheidsmethode The Natural Step worden als leidraad gebruikt.

Groene en schone omgeving

Door de vernieuwende manier van samenwerken wordt bovendien ook de vergroening van het Stadhuisplein meegenomen. Dat past goed bij de ambitie van Eindhoven om een leefbare, groene en schone omgeving te bieden voor inwoners en medewerkers. De eerste stap richt zich op de gebouwen rondom het Stadhuisplein. Op termijn volgt de vergroening en verduurzaming van Mercado, NRE, Designhuis en het Van Abbemuseum.

Op de foto: Aukje Kuypers en wethouder Schreurs

Ga terug