Energie in Sportcampus Zuiderpark Den Haag krijgt een gezicht

20 februari 2018

In maart vorig jaar is de nieuwbouw van Sportcampus Zuiderpark in Den Haag opgeleverd. Omdat de gemeente Den Haag de ambitie heeft om in 2040 klimaatneutraal te zijn, waren duurzaamheid en CO2-neutraliteit belangrijke uitgangspunten voor de nieuwbouw. Op het dak bevinden zich zonnepanelen en zonneboilers. Daarnaast is gekozen voor een warmte-koudeopslag in de bodem, warmtepompen, waterbesparende voorzieningen en energiezuinige LED-verlichting.

Om de gebruikers en bezoekers van Sportcampus Zuiderpark energiebewuster te maken heeft Kuijpers onlangs een hello energy beeldscherm aangeboden. hello energy vertaalt ingewikkelde data in begrijpelijke en leuke energieverhalen en vertaalt de techniek van het gebouw naar de taal van de gebruikers en bezoekers. De data die hello energy verzamelt en visualiseert gebruikt Kuijpers – in combinatie met de praktische kennis van het gebouw – om besparingspotentieel in kaart te brengen en concrete energiebesparingsmaatregelen te treffen.

Het visualiseren van de energieprestaties gebeurt onder andere door middel van narrowcasting, een moderne term voor het delen van informatie via beeldschermen. Vanaf nu kunnen gebruikers en bezoekers van Sportcampus Zuiderpark o.a. live zien hoeveel energie het gebouw op dat moment verbruikt en hoeveel energie het heeft opgewekt. Op deze wijze geven we de energie van Sportcampus Zuiderpark een gezicht én kunnen we oplossingen bieden voor meer bewustwording en energiebesparing van dit prachtige gebouw.

Dit project sluit goed aan bij de ambitie van Kuijpers om alleen nog energieneutrale en gezonde installaties te realiseren. Kuijpers wil op deze manier bijdragen aan een gezondere leefwereld voor toekomstige generaties. 


Gerelateerde nieuwsberichten: Kuijpers en hello energy geven energie in gebouwen een gezicht

Ga terug