Greijdanus College Zwolle wint Kuijpers-opdracht bij Eureka!Cup

29 mei 2019

Team ‘Zogenaamde programmeurs’ van Greijdanus College Zwolle is uitgeroepen tot winnaar van de Kuijpers-opdracht tijdens de Eureka!Day 2019. De vier trotse heren namen de prijs donderdag 16 mei in ontvangst van jurylid Alexander Hoos, informatiemanager bij Kuijpers. De jury koos unaniem voor dit team. “Fantastisch dat ze – zonder het te weten – kwamen met een oplossing waar Kuijpers op dit moment ook echt aan werkt”.

De Eureka!Cup is een landelijke ontwerpwedstrijd van Stichting Techniekpromotie met technologische en natuurwetenschappelijke vraagstukken voor jongeren uit leerjaar 1 t/m 3 van havo-vwo. Dit jaar daagden Bouwend Nederland, Kuijpers, Rabobank, het Ministerie van Defensie, Politie en Platform WOW leerlingen uit om innovatieve oplossingen te bedenken voor echte, technologische uitdagingen.

Een helder overzicht

Schone lucht in een operatiekamer, een gezond binnenklimaat op een school, veiligheid en hygiëne bij voedselproductie, perfecte klimaatomstandigheden voor kunstwerken. Dat kan alleen in gecontroleerde omgevingen waarbij installaties in werking zijn. Bij het aanleggen en onderhouden van deze installaties zijn meestal meerdere (installatie)bedrijven betrokken. Vaak mist er één duidelijk overzicht van de informatie die nodig is voor het onderhoud. Hoe kan deze informatie worden opgeslagen en up-to-date gehouden worden? Kuijpers daagde de deelnemers uit hier een slimme oplossing voor te verzinnen.

Om tot een goede oplossing te komen moesten de teams het nodige vooronderzoek doen. Hoe verloopt de informatieverstrekking nu en hoe zou dat beter kunnen? Volgens Alexander een pittige opdracht, zeker voor kinderen zonder technische achtergrond. ‘Maar het niveau van het winnende team was opvallend hoog’, stelt hij. ‘Ze hebben zelfs praktijkonderzoek gedaan in een ziekenhuis.’

Uitvoerbaar in de praktijk 

De Kuijpers-jury bestond naast Alexander uit Emilio de Vet, Jack Koenen, Peter Vugts en Björn Kamphuis. Tijdens de Eureka!Day op 16 mei mochten de teams bij hen aangeven hoe ze het proces hadden aangepakt en hoe ze tot een oplossing waren gekomen. Vervolgens werd een prototype van de oplossing gepresenteerd. De jury koos unaniem het team ‘Zogenaamde programmeurs’ als winnaar. Hierbij werden de punten voor zowel proces als prototype bij elkaar opgeteld. Proces als prototype werden elk apart beoordeeld en later met elkaar vergeleken. Als winnaar van de procesprijs kwam Team Kuijconditie van Gomarus SG Gorinchem uit de bus.

De ‘zogenaamde programmeurs’ hebben een platform bedacht en ook een app uitgewerkt. Alexander: “We waren hierdoor echt overdonderd. Super knap wat deze jongens in korte tijd voor elkaar hebben gekregen. En het allerleukste is, dat Kuijpers (achter de schermen) bezig is met een vergelijkbaar platform. De oplossingsrichting en de demo die de jongens bedacht hebben sluiten dus ontzettend goed aan bij de praktijk.” De ‘zogenaamde programmeurs’ hebben een app met virtual reality en augmented reality gebouwd. Alexander: “ze boden zelfs nog excuses aan dat het nog niet zo in detail uitgewerkt was. Maar ze hadden juist al méér gedaan dan de opdracht!

Helemaal van nu

De missie van de Eureka!Cup om jongeren te stimuleren voor techniek is volgens Alexander meer dan geslaagd. ‘Ik begreep dat veel deelnemers voor onze opdracht kozen omdat ze niet precies wisten wat installatietechniek inhield. Nu hebben ze ontdekt dat het draait om de hele technische infrastructuur en om nieuwe technologie die je bijvoorbeeld kunt bedienen met je smartphone. Helemaal van nu en perfect passend bij hun belevingswereld. We vinden het als Kuijpers belangrijk om jongeren nu al warm te maken voor techniek, zodat ze in de toekomst nog eens aan ons denken als interessant bedrijf om stage te lopen of te gaan werken.’ Tijdens de Eureka!Day is dat zeker gelukt, vindt Alexander. ‘Het enthousiasme spatte er bij alle teams vanaf. Daarom willen we de komende jaren zeker vaker dit soort initiatieven oppakken.’

Mooi om te zien was volgens Alexander bovendien dat veel meisjes mee hebben gedaan. “Een goede ontwikkeling. Meisjes en vrouwen hebben namelijk een heel andere kijk op techniek. Ze brengen andere vaardigheden mee, in een van oudsher door mannen gedomineerd vakgebied. Die vaardigheden heeft de branche hard nodig, kijkend naar de maatschappelijke vraagstukken die we op hebben te lossen en onze rol in de energietransitie. Vorig jaar won een meidenteam, nu een jongensteam. Ze gaan gelijk op. We zullen zien hoe het volgend jaar loopt!”

Binnenkort mogen de winnaars hun oplossing presenteren aan Kuijpers en brengen ze een bezoek aan een project van Kuijpers. De jongens hebben alle vier al aangegeven dat ze later verder willen in de techniek. En precies dáár doen we het voor!


Ga terug