Jaarverslag 2016: positieve jaarcijfers

29 april 2017

Focus op klanten, risicobeheersing en medewerkers zorgt voor groei in omzet en winst

Helmond, 29 april 2017 | Technisch dienstverlener Kuijpers noteert een winst van 2,7 miljoen euro (1,6%) na belasting (3,6 miljoen euro voor belasting) over het jaar 2016. Een stijging van 1,6 miljoen euro ten opzichte van 2015. Met een omzet van 171 miljoen euro sluit het familiebedrijf – dat in 2016 zijn 95-jarig bestaan vierde – het jaar af met sterke financiële cijfers, een goede solvabiliteit (43,3%) en een gezonde liquiditeit. Kuijpers ziet zijn marktaandeel met name in hightech omgevingen en de industriële markt groeien. Algemeen directeur Aukje Kuypers kijkt met veel vertrouwen naar 2017, een jaar dat goed begonnen is met mooie opdrachten bij onder meer voedingsmiddelenproducenten Danone en FrieslandCampina en een datacenter in de regio Amsterdam. “We verwachten in 2017 een omzet te realiseren van ruim 200 miljoen euro met een goede winstgevendheid.”

“Halverwege 2016 hebben we gezien dat de aantrekkende economie zich ook aftekent in de bouw- en installatiesector. Klanten investeren weer in hun gebouwen en in uitbreiding van hun productiecapaciteit, banken hebben weer vertrouwen en de overheid stuurt met nieuwe regelgeving aan op duurzaamheid.” aldus Aukje Kuypers. Daarnaast ziet Kuijpers in meer algemene trends - zoals ontwikkelingen op het gebied van energie, ‘Internet of Things’ en big data - volop kansen. Deze ontwikkelingen maken van techniek een onderscheidende factor voor een effectieve en gezonde werk- of productieomgeving. Kuijpers is er door de investeringen van afgelopen jaren klaar voor.

Focus op klanten draagt bij aan groei

Het aandeel van service-dienstverlening binnen de totale omzet is significant gegroeid naar een gezonde mix. Ruim de helft van de omzet komt inmiddels voort uit werkzaamheden voor vaste klanten. De verdeling tussen projecten en service gaat gelijk op en geeft samen een gezonde basis voor verdere ontwikkeling. “Onze rol verschuift van uitvoerend installateur naar langetermijnpartner met toegevoegde waarde in de gebruiksfase van een gebouw.” aldus Aukje Kuypers. In 2016 noteerde het bedrijf langlopende opdrachten bij onder meer Gasunie en het concertgebouw Amsterdam. “Klanten vertrouwen ons hun primaire techniek toe, een rol die voorheen veelal door een eigen technische dienst werd ingevuld.” Een sprekend voorbeeld betreft de verantwoordelijkheid voor de exploitatie van Aquanura in de Efteling en het instandhoudingscontract bij TU Delft, Faculteit Technische Natuurwetenschappen, waar Kuijpers de komende 30 jaar verantwoordelijk is voor de elektrotechnische-, werktuigbouwkundige- en beveiligingsinstallaties. Ook ziet Kuijpers een toename in projecten waarbij meerdere disciplines van het bedrijf werkzaam zijn in een kritische bedrijfsomgeving. Aukje Kuypers: “De klantvraag van vandaag overstijgt vakgebieden en sectoren. Vraagstukken zijn integraal en bijvoorbeeld niet langer alleen gericht op utiliteit of industrie. Met ons brede pallet aan oplossingen en diensten geven we hier invulling aan.” Omgevingscondities van een productieproces zijn steeds belangrijker en opdrachtgevers stellen toenemende eisen aan onder meer de luchtvochtigheid, temperatuur, luchtsnelheid en geluid. De jarenlange ervaring van Kuijpers in zowel de utiliteit als industrie komt goed van pas. Juist de gecombineerde kennis van beide sectoren maakt dat de technisch dienstverlener in een hightech omgeving integraal de benodigde kwaliteit biedt.

Focus op de toekomst terug te zien in toename duurzame omzet

De omzet uit duurzame projecten is met 50% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar en bedraagt nu 39% van de totale omzet. Hiermee weet het bedrijf succesvol invulling te geven aan de ambitie om alleen nog energieneutrale en gezonde installaties te realiseren. Het ondertekenen van het 15-jarig contract voor het slim verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen in Eindhoven laat zien dat Kuijpers een hoogwaardige partner is als het gaat om het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken. Maar ook de start van project Pulse, het eerste energieneutrale gebouw op de campus van de TU Delft, sluit perfect aan bij de toegevoegde waarde van het bedrijf. Uniek aan deze nieuwbouw is het gelijkstroomnetwerk dat in de toekomst de overstap naar ‘smart grids’ faciliteert.

Focus op risicobeheersing als basis voor een gezond rendement

Uitstekend projectmanagement is een vereiste om de complexiteit van een project, exploitatiecontract of duurzame klantrelatie te overzien en te regisseren. Naast een uitstekende technische- en bedrijfskundige opleiding zijn sociale vaardigheden zoals een heldere en open manier van communiceren en samenwerken voorwaardelijke competenties voor de projectmanager van vandaag. Met eigen opleidingen gericht op klantgericht ondernemen, projectmanagement en management development geeft Kuijpers zijn medewerkers alle kans om te ontwikkelen en goed getraind de uitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan. “Het onder controle houden van risico’s in de projecten en een uitstekende communicatie met de klant, zijn direct terug te zien in het resultaat.” stelt Kuypers.

Focus op ‘beste medewerker’ door investering in kennis en ontwikkeling

Het bedrijf met inmiddels meer dan 1000 medewerkers (950 in 2015) investeert onverminderd in zijn mensen en innovatieve slagkracht. Het aantal gevolgde opleidingen steeg met ruim 20%. Naast het bestaande aanbod van opleidingen en cursussen, biedt Kuijpers zijn medewerkers sinds het afgelopen jaar ook een online opleidingsplatform dat hen in staat stelt om uit een zeer gevarieerd aanbod van opleidingen aan de persoonlijke ontwikkeling te werken. Met een eigen Management Development-programma leidt het bedrijf talentvolle jonge medewerkers op voor een toekomstige rol in het management van de onderneming. De komende jaren ligt de focus onder meer op het verhogen van de medewerkerstevredenheid en het terugbrengen van het ziekteverzuim. In 2016 is namelijk een stijging te zien naar 4%. In voorgaande jaren lag het ziekteverzuim altijd ruim onder het branchegemiddelde, een streven dat het bedrijf ook voor 2017 hanteert.

Toekomstbestendig

Aukje Kuypers: “In 2016 hebben we onze bedrijfsstructuur aangepast en onder meer specialistische kennis op het gebied van controlled environments, BIM en gebouwautomatisering samengebracht. Door het ontwikkelen van onze specialismen brengen we de expert zelf bij de klant aan tafel en maken zo de verbinding tussen de klantvraag en onze oplossing.” Het afgelopen jaar heeft het bedrijf ruim geïnvesteerd in de ontwikkeling van genoemde specialismen en in het bijzonder in ‘Internet of Things’ technologie op het gebied van werkplek-efficiency en gelijkstroom. “Een krachtige combinatie van kennis waarmee we voorsorteren op de stijgende vraag naar slimme gebouwen en met onze dienstverlening nog dichter tegen het primaire proces van de klant aankruipen”. Op het gebied van industrie heeft het bedrijf tot slot een sterke groeiambitie. Begonnen als piping- en procestechniekspecialist, is Kuijpers Industrie inmiddels een expert op het gebied van industriële automatisering en procesoptimalisatie. “Onze integrale propositie in de industriële markt biedt een stevig fundament voor ons streven om een landelijke dekking te realiseren met onze industrietak. We kijken bovendien serieus naar uitbreiding in het noorden en oosten van Nederland om ons dichter bij onze vaste klanten te vestigen.”

De directie van Kuijpers kijkt met vertrouwen naar de toekomst dankzij de capabele medewerkers, de sterke marktpositie en de aantrekkende markt. “We zien de vraag naar integrale oplossingen stijgen en investeringsbereidheid bij klanten toenemen. Het doel is om met een gezonde winstgevendheid te groeien om zo verder te kunnen investeren in de toekomst. Onze goed gevulde orderportefeuille laat zien dat we op de juiste weg zitten.” aldus Kuypers.

Download hier het jaarverslag over 2016


Ga terug