Jaarverslag 2017: Kuijpers in beweging

23 mei 2018

Ontwikkeling familiebedrijf in industrie en utiliteit versterkt door economisch klimaat

Het economisch klimaat in de technische sector verbetert, ondersteund door de verduurzamingsambities van de overheid en technologische ontwikkelingen. 2017 was voor technisch dienstverlener Kuijpers een financieel gezond jaar. De omzet is in het jaar 2017 gestegen naar 198 miljoen euro (171 miljoen in 2016) en het resultaat is ten opzichte van het voorgaande jaar nagenoeg verdubbeld naar 5,2 miljoen euro na belasting (2,7 in 2016). Met een solvabiliteit van 39% en 253 nieuwe medewerkers kijkt het bedrijf tevreden terug op het afgelopen boekjaar. Aukje Kuypers, algemeen directeur: “Kuijpers is in beweging. En we zétten zaken in beweging. Door mee te denken met onze klanten, door anders te denken, door mensen de ruimte te geven te ontwikkelen en de beste oplossingen te bedenken en ook door innovatie in de gehele branche en in het onderwijs”. Aan de gerealiseerde omzet droeg ook de overname bij van elektrotechnisch installateur Jac Mulders uit Den Bosch. Kuijpers opende in 2017 bovendien nieuwe locaties in Amsterdam en Zwolle.

Industrie: ontwikkeling

Eens te meer wordt de rol van de technisch dienstverlener leidend bij het verbeteren van werkomgevingen, ondersteunend aan industriële processen en de combinatie hiervan. Kuijpers is niet alleen specialist in utiliteit, maar ontwikkelt en groeit ook duidelijk in de industriële sector. In industriële omgevingen realiseert Kuijpers zowel de gebouw- als procesgebonden installaties. De relatie tussen omgeving en proces wordt bij hoogwaardige productie steeds belangrijker en tegelijkertijd is voor een werkgever een prettige werkomgeving cruciaal in het behouden en aantrekken van talent.

Marktontwikkeling: hoogwaardige technische oplossingen

De markt vraagt om vakmensen en is bereid te investeren in kwaliteit. Klanten zoeken naar partners en willen één aanspreekpunt om hen op technisch vlak compleet bij te staan met slimme oplossingen, zodat ze zich zelf volledig op hun primaire proces kunnen richten. Aukje Kuypers: “Onze specialisten voegen waarde toe en we trekken meer integrale werken aan. Zo realiseren we passende technische oplossingen met verschillende technieken bij dezelfde klant via één aanspreekpunt. Door het gericht opleiden van onze mensen verrijken we onze kennis en ontwikkelen we naar hoogwaardige technische oplossingen. We zien door de jaren heen onze stappen voorwaarts op specialistisch gebied en de ontwikkeling van de markt op technologisch vlak hand in hand groeien, een perfecte match.” Voor opleiding en ontwikkeling heeft het bedrijf altijd – ook gedurende de afgelopen moeilijke jaren – ruimte gemaakt. Een bewuste en strategische keuze. In 2017 zijn er door de mensen van Kuijpers in totaal 1600 opleidingen gevolgd ter waarde van 1,3 miljoen euro.

Nieuwe markt: datacenters

In 2016 heeft Kuijpers de eerste stappen in een voor het bedrijf relatief nieuwe markt gezet: datacenters. Een kansrijke markt met financieel betrouwbare opdrachtgevers waar techniek cruciaal is voor het primaire proces. Een rol die Kuijpers goed past. In 2017 heeft deze trend zich voortgezet en heeft de technisch dienstverlener gezien dat opdrachtgevers hun vertrouwen in het vakmanschap van Kuijpers belonen met aanvullende opdrachten.

Resultaat door betrokkenheid: vakmanschap

De kracht van Kuijpers zit volgens Aukje Kuypers in de verbinding met de klant: “De betrokkenheid van onze mensen zorgt ervoor dat we echt verbonden zijn met de klant maar ook met samenwerkingspartners en collega’s onderling. Dit doen we in een open sfeer waar leren van elkaar centraal staat: de koers die we enkele jaren geleden hebben ingezet werpt nu zijn vruchten af.” Evenals in 2016 ziet het bedrijf een gezonde mix in de verdeling tussen service en projecten. Steeds meer klanten voor wie Kuijpers begon met enkele klussen groeien uit tot vaste relatie. Aukje Kuypers: “We hebben in 2017 gemerkt dat we steeds vaker partner zijn op het gebied van techniek. De klant heeft vertrouwen in het vakmanschap en de echte oplossingen van Kuijpers.”

Aandacht voor duurzaamheid: energiespecialist

Kuijpers ziet de rol als partner in duurzaamheid, als ‘energiespecialist’ voor klanten, verder vorm krijgen. In het kader van het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen in Eindhoven, is het bedrijf bijvoorbeeld betrokken bij de renovatie van de Stadhuistoren. Door toepassing van slimme technologie op het gebied van gebouwautomatisering realiseert men een flinke energiebesparing. Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft op advies van de specialisten van Kuijpers de bestaande koeltoren gekoppeld aan de installatie voor warmte-koudeopslag (wko), waardoor nu direct de koude uit de buitenlucht in de bodem opgeslagen wordt. Daarnaast optimaliseerde Kuijpers de wko-installatie en monitoren de mensen van Kuijpers er het energieverbruik.

Betere lokale verankering: nieuwe vestigingen en overnames

Het afgelopen jaar heeft het bedrijf, in lijn met het streven een landelijke dekking te realiseren met de industrietak, een nieuwe Kuijpers-locatie geopend in Zwolle. Ook in Amsterdam is vorig jaar een nieuwe locatie geopend. Op die manier huist Kuijpers dichter bij vaste klanten als De Hermitage, Het Scheepvaartmuseum en Het Concertgebouw. De Bossche elektrotechnisch installateur Jac Mulders is succesvol geïntegreerd in de Kuijpers-vestiging Den Bosch.

In de regio Tilburg heeft Kuijpers door overname van Hultermans Elektro aan het begin van dit jaar de lokale verankering verder kunnen borgen. Kuijpers kijkt daarnaast serieus naar uitbreiding van de industrie-activiteiten in het noordoosten van Nederland en heeft daarom recent ProjectServe uit Zelhem overgenomen. Met deze overname versterkt Kuijpers zijn positie in de foodmarkt en op het gebied van consultancy, engineering en contractmanagement. In totaal telt Kuijpers nu 13 locaties verspreid over Nederland.

Toekomstbestendig: een blik op 2018

De vooruitzichten voor dit jaar zijn positief. Aukje Kuypers: “We hebben veel kennis in huis, klanten weten ons te vinden, we kunnen goede mensen aantrekken en we hebben ons door lastige tijden heen geslagen. De marktomstandigheden zijn kansrijk, onze orderportefeuille is goed gevuld en we zetten verdere stappen richting een circulaire bedrijfsvoering.”

Op 19 maart is Aukje Kuypers bovendien uitgeroepen tot Zakenvrouw van het Jaar 2018. “Een prachtig platform om Nederland bekend te maken met de praktische vertaling die Kuijpers geeft aan de energietransitie door realisatie van slimme en technisch hoogwaardige omgevingen. Een boeiende wereld om in te werken!”

Bekijk hier het jaarverslag over 2017

Ga terug