Jaarverslag 2018: met de kennis van Kuijpers

29 mei 2019

Kennis houdt Kuijpers op koers


In een maatschappij met vraagstukken die steeds meer met elkaar verweven zijn en technologische ontwikkelingen die elkaar in hoog tempo opvolgen, is kennis onmisbaar. We bundelen, delen en verrijken de kennis op het gebied van techniek en processen in onze organisatie in integrale teams. Dit doen we in de basis voor onze opdrachtgevers. Dat is niet genoeg. Om bij te kunnen dragen aan de maatschappelijke uitdagingen waar we met z’n allen voor staan, moeten bedrijven ook hun kennis delen met overheid, onderwijs en samenwerkingspartners. Alleen door samen te werken kunnen we een bijdrage leveren aan deze maatschappelijke vraagstukken.

De investeringen die we de afgelopen jaren deden in onze mensen, de processen en de ontwikkeling van kennis, betalen zich uit. Kuijpers noteert over boekjaar 2018 een omzet van 232 miljoen euro (198 miljoen in 2017) met een winst van 9,7 miljoen euro na belasting (5,2 miljoen in 2017). Met een gezonde liquiditeit en solvabiliteit is sprake van een solide balans en mooie jaarrekening. De omzetstijging is mede te danken aan vier bedrijfsovernames. Kuijpers nam in 2018 Hultermans, ProjectServe, Leviuz en PHF Services over, waarmee we onze positie in met name de industrie en hightech sterk verstevigden. 

2018 was ook voor mij persoonlijk een bijzonder jaar. In maart werd ik namelijk uitgeroepen tot Zakenvrouw van het Jaar. Gedurende het hele jaar kwam ik op plekken waar ik anders misschien nooit zou komen en kon zo het bedrijf – maar vooral ook de maatschappelijke waarde van techniek – een mooi podium geven. Vakblad Cobouw benoemde mij in maart 2019 bovendien tot nummer 1 Topvrouw in de bouw. 

De ambitie om alleen nog energieneutrale installaties te realiseren, heeft met name in de utiliteit voor focus en mooie resultaten gezorgd. De klantvraag groeit. Het afgelopen jaar hebben we het Fries Museum in Leeuwarden volledig aardgasloos gemaakt. Het museum is inmiddels al bijna een jaar zelfvoorzienend in energie en warmte en kijkt nu naar de mogelijkheid om restwarmte uit te wisselen met een bedrijf of instantie in de directe omgeving. Bij de TU Delft hebben we het nieuwe onderwijsgebouw Pulse opgeleverd. Het is het eerste energieneutrale gebouw met gelijkstroomnetwerk (direct current) op de campus en heeft energielabel A++++. 

Ik blik met gepaste trots terug op 2018, maar op een aantal vlakken is zeker nog ruimte voor ontwikkeling. Niet alle klanten beoordelen onze dienstverlening met een voldoende en ook het verloop van medewerkers is hoger dan onze interne doelstelling. Ook vinden er nog steeds bedrijfsongevallen plaats, terwijl we veiligheid hoog op de agenda hebben staan. Ik ben me ervan bewust dat we juist nu het economische klimaat gunstig is ook extra kunnen én moeten investeren in het verbeteren van onze bedrijfsvoering. Genoeg te doen dus, ook in 2019.


Aukje Kuypers,

Algemeen directeur


Lees hier het persbericht over de jaarcijfers van 2018

Bekijk hier het jaarverslag over 2018

            

Ga terug