Krachtenbundeling leidt tot groei in volle breedte

26 mei 2021

In september 2018 gingen Kuijpers en PHF Services samen verder onder de naam Kuijpers PHF Services. De gezamenlijke ambitie? Het bieden van complete dienstverlening voor de facility life cycle van klanten met kritische onderzoeks- en productieomgevingen. Ruim 2,5 jaar later blikken directeur Kuijpers PHF Services Paul Joosten en voormalig oprichter en directeur van PHF Services Emilio de Vet terug op die overname, vertellen ze wat de krachtenbundeling heeft gebracht én werpen ze samen een blik vooruit.

Bij de realisatie van een nieuwe productiefaciliteit voor biofarmaceut HALIX zag Kuijpers begin 2018 kansen voor een samenwerking met PHF Services. In het bedrijf uit Katwijk werkten op dat moment vierentwintig specialisten aan advies, ontwerp, bouw, kwalificatie en onderhoud van pharma-, healthcare- en foodomgevingen. Door die waardevolle aanvulling op de eigen kennis en kunde, stuurde Kuijpers al snel aan op een mogelijke overname. Voor PHF Services zou dat een meer solide positie in de markt betekenen, voor Kuijpers een mogelijkheid om klanten een totaalpakket te bieden gericht op de facility life cycle.


Nieuwe business
Het was een bewuste keuze om het team van PHF Services niet direct aan te haken bij lopende Kuijpers-projecten op het gebied van controlled environments, herinnert Emilio de Vet zich. “In plaats daarvan richtten we ons vooral op het genereren van nieuwe business en op de integratie binnen Kuijpers. Dat vertaalde zich in 2020 in vier grote projecten: de bereidingsapotheek bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, een faciliteit in Tilburg waar Fujifilm Manufacturing Europe gaat produceren voor de biofarmaceutische industrie, een mooi werk voor Repligen in Breda én de uitbreiding van een vaccinfabriek in Leiden.” 

“Ik weet nog dat we de hoop naar elkaar uitspraken om weer één complex, multidisciplinair project als HALIX te realiseren”, vult Paul Joosten aan. “Dat er in 2020 maar liefst vier soortgelijke projecten parallel aan elkaar liepen, is veelzeggend. Het betekent dat we in onze bedrijfsvoering de goede dingen doen. Dat we betrokken medewerkers hebben die klanten weten te binden, omdat Kuijpers écht iets voor hen kan betekenen.”

Total concept-aanpak
Emilio en Paul wijzen daarbij ook nadrukkelijk op de verschuiving in focus: van specialist in controlled environments naar totale ontzorging van klanten in de markten life sciences & hightech. Onder life sciences verstaat Kuijpers pharma, biotech, medical devices, research en apotheken. Deze verschuiving is volgens beiden een belangrijke reden voor het succes. “Die total concept-aanpak houdt in dat onze expertise zich inmiddels uitstrekt over de complete facility lifecycle”, legt Emilio uit. “Specifiek gericht op klanten in deze focusmarkten. Simpel gezegd ondersteunen we hen volledig multidisciplinair, vanaf de allereerste vraag tot en met haalbaarheidsstudies, advies, ontwerp, realisatie, oplevering, onderhoud, exploitatie, compliance én facility management van gebouwen, kritische omgevingen en installaties. Waar projecten onderhevig zijn aan momenten, is deze aanpak veel meer gericht op een langdurige relatie met onze opdrachtgevers en op stabiliteit in het hele proces.”

Paul wijst nog op een extra voordeel van de total concept-aanpak: snelheid. “We bevinden ons in een tijd waarin het werk naast kwaliteit meer dan ooit om snelheid draait”, schetst hij de huidige markt. “Op het gebied van bijvoorbeeld vaccins is time to market letterlijk van levensbelang. Een integrale aanpak helpt ons om doorlooptijden voor opdrachtgevers te verkorten. We zijn nog beter in staat om verschillende processen parallel te laten lopen en tegelijkertijd de beoogde kwaliteit te waarborgen. Ook is er veel zorg en aandacht om klantprocessen aantoonbaar te laten voldoen aan wet- en regelgeving.”

Kuijpers als geheel maakte eerder al een soortgelijke vertaalslag in de propositie: van installatiebedrijf naar hoofdaannemer en totaaldienstverlener die ingenieuze projecten kan ontwikkelen, realiseren en exploiteren en daarbij ook de compliance beheert. Emilio: “Die waardevolle stap sluit niet alleen aan bij de behoeften van onze opdrachtgevers in life sciences & hightech, maar ook bij die van opdrachtgevers in onder meer de gezondheidszorg, datacenters, de foodsector en het maatschappelijk vastgoed.”

Emilio de Vet: Ooit ben ik PHF Services gestart omdat ik een maatschappelijke bijdrage wilde leveren binnen de wereld van life sciences. De sector die bijdraagt aan ons meest belangrijke bezit – gezondheid.

Maatschappelijke bijdrage
De groei in de volle breedte leidde in juli 2020 tot een verhuizing vanuit Katwijk naar een groter pand in Leiden, dicht bij veel klanten op het Leiden Bio Science Park. “Je kunt wel stellen dat de krachtenbundeling tussen Kuijpers en PHF Services ons heeft gemaakt tot dé specialist in de markt”, stelt Paul. “En nog steeds zien we perspectief om te groeien. Uiteindelijk moet alles wat we doen bijdragen aan het leveren van toegevoegde waarde voor onze klanten. Die gedachte leeft in ons werk en in onze mensen. Misschien is dat nog wel de beste prestatie na de overname: er is praktisch geen verloop geweest.”

Ook voor Emilio zelf is de reis nog zeker niet ten einde: na de afgesproken periode van twee jaar, besloot hij zich aan Kuijpers te blijven verbinden. “Ooit ben ik PHF Services gestart omdat ik een maatschappelijke bijdrage wilde leveren binnen de wereld van life sciences. De sector die bijdraagt aan ons meest belangrijke bezit – gezondheid – en als hoofddoel heeft om oplossingen te realiseren die ziektes genezen of zelfs voorkomen. Dat gedachtegoed leeft ook bij Kuijpers. Het is onze gezamenlijke droom om een betere wereld door te geven aan de volgende generatie. Naast ambities op het gebied van duurzaamheid en circulariteit benaderen we projecten vanuit gezondheid. Gezonde leefomgevingen zijn onderdeel van de missie en strategie.”

De twee bedrijven samen zijn veel meer dan 1+1, werd ten tijde van de overname gezegd. “Nu weten we dat dat klopt”, zegt Emilio. “Met de samenvoeging hebben we een extra dimensie gecreëerd binnen de markt, die niet alleen onze opdrachtgevers, maar ook onszelf verrijkt.”


Ga terug