Kuijpers realiseert productiefaciliteit HALIX op Leiden Bioscience Park

2 juli 2018

Feestelijke start bouw!

Op 2 juli 2018 vond de officiële start plaats van de bouw van een nieuwe productiefaciliteit voor biofarmaceutisch bedrijf HALIX in Leiden. Technisch dienstverlener Kuijpers heeft als hoofdaannemer de opdracht verworven. Uitbreiding van de productiefaciliteiten en de reikwijdte van de diensten van HALIX voor therapeutische eiwitten en virale vaccins is de aanleiding voor de nieuwbouw. Met de komst van een nieuw productiefaciliteit met een omvang van 6.700 m2 kan HALIX haar klanten ook in de toekomst optimaal blijven bedienen. Deze productiefaciliteit zal volgens planning in 2019 in bedrijf zijn. 

Alex Huybens, managing director HALIX: “Wij hebben voor het team van Kuijpers gekozen vanwege de unieke aanpak waarbij het bouwteam onze productieprocessen centraal stelt en vanwege de hoge mate van kennis en ervaring die binnen het team aanwezig is.”

Proces staat centraal

Complexe projecten vragen om hoogwaardige technische kennis. Door de inzet van ervaren specialisten die het proces van HALIX begrijpen is Kuijpers in staat om het gebouw vanuit het primaire proces te ontwerpen. Kuijpers ontwerpt van binnen naar buiten, waarbij het productieproces van HALIX leidend is en het gebouw en de installaties ondersteunend hieraan zijn.

State-of-the-art gebouw

De nieuwbouw op het Leiden Bio Science Park heeft als hoofdfunctie farmaceutische productie die plaats vindt in geavanceerde cleanrooms die voldoen aan de normen en richtlijnen van de vereiste beheersingsniveaus. De GMP eisen zijn hierop van toepassing, wat staat voor Good Manufacturing Practices, ofwel een verantwoorde manier van produceren. Andere functies in het gebouw zijn onder andere kantoren en expeditie. Door 1.400 m2 ruimte voor uitbreiding te reserveren anticipeert HALIX op de lange termijn verwachte nieuwe capaciteitsbehoeften van hun klanten en hun kansen op grootschalige productie.

Kuijpers is expert op het gebied van Controlled Environments en heeft diverse cleanrooms en geavanceerde laboratoria op het hoogste niveau ontworpen en gerealiseerd. Zo leverde Kuijpers in 2015 een Biosafety-laboratorium (BSL3+) bij het Erasmus MC in Rotterdam op. Een uniek project in Europa. De opdracht voor de nieuwbouw van de productiefaciliteit voor HALIX ziet Kuijpers als een logische stap in de ontwikkeling binnen dit expertisegebied, temeer omdat het bedrijf de rol van hoofdaannemer op zich neemt. Samen met architectenbureau EGM, bouwkundig aannemer Du Prie en Cleanroom Combination Group heeft Kuijpers de afgelopen maanden in bouwteamverband het schetsontwerp integraal uitgewerkt tot een uitvoeringsgereed ontwerp.

Hoofdaannemerschap

Steeds vaker ziet Kuijpers dat bij opdrachten voor het ontwerpen en realiseren van technisch complexe gebouwen het bedrijf wordt gevraagd de totale regie op zich te nemen in de vorm van hoofdaannemerschap. Dat komt omdat techniek steeds bepalender wordt voor de functionaliteit voor onze klanten, of het nu gaat om Controlled Environments, datacenters of verduurzamingsvragen. Opdrachtgevers zijn op zoek naar zekerheid en betrouwbaarheid op het gebied van functionaliteit, kwaliteit, tijd en budget. Enkele voorbeelden hiervan zijn het Biosafety-onderzoekslaboratorium voor het Erasmus MC in Rotterdam, de nieuwbouw voor Apotheek Haagsche Ziekenhuizen in Den Haag en het project Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen in Eindhoven

Op de foto (vlnr): Aukje Kuypers (Kuijpers), Dr. Harry Flore (HAL Allergy / HALIX), Alex Huybens (HALIX), Dr. Ernest Droege, (Droege Groep), Dr. Hedda im Brahm-Droege (Droege Group), Dennis Verbart (HALIX) en Paul Dirkse (gemeente Leiden).

Artist impressions: EGM architecten

Ga terug