Kuijpers verduurzaamt gemeentelijk vastgoed in ‘s-Hertogenbosch

25 maart 2019

Kuijpers is trots om voor de gemeente ’s-Hertogenbosch aan de slag te mogen met het verduurzamen van een deel van haar vastgoed naar tenminste energielabel B en bij voorkeur BENG (bijna energieneutrale gebouwen). Een mooie opgave die goed past in de ambitie van Kuijpers om alleen nog energieneutrale en gezonde installaties te realiseren.

De gemeente ‘s-Hertogenbosch wil in 2050 een klimaat neutrale gemeente zijn en een klimaat neutrale gemeentelijke organisatie in 2020. Dit heeft zijn betekenis voor het gemeentelijk vastgoed. Voor het gemeentelijk vastgoed is dit vertaald naar het realiseren van een zo hoog mogelijk niveau van energiebesparing met bouwkundige en installatietechnische maatregelen.

De totale opgave bestaat uit het verduurzamen van circa 100 gemeentelijke gebouwen naar tenminste label B plus het treffen van aanvullende verduurzamingsmaatregelen om BENG zoveel mogelijk te benaderen binnen de technische en financiële randvoorwaarden. Na realisatie zal Kuijpers verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de uitgevoerde maatregelen en wordt de energieprestatie hiervan twee stookjaren gemonitord. Waar nodig worden tussentijds aanpassingen doorgevoerd om de vooraf berekende energiebesparing te behalen.

Eerder is Kuijpers in een consortium !MPULS genaamd voor de gemeente Eindhoven gestart met het Slim Verduurzamen Gemeentelijke Vastgoed. Meer weten over dit project: klik hier.

Ga terug