Kuijpers verzorgt uitkoppeling restwarmte Reinier de Graaf Gasthuis

4 mei 2021

De warmtetransitie is een van de grootste onderdelen van de energietransitie. Met warmtetransitie wordt bedoelt, de overgang van fossiele niet-duurzame manieren van verwarmen naar een duurzame manier van verwarmen. Om de warmtetransitie haalbaar te maken is samenwerken en delen van energie noodzakelijk. Het Reinier de Graaf Gasthuis (RDGG) in Delft is het eerste ziekenhuis in Nederland dat haar restwarmte gaat doorleveren aan woningen. Kuijpers verzorgt de uitkoppeling van deze restwarmte zodat warmteleverancier Eteck deze warmte kan leveren aan de naastgelegen nieuwbouwcomplex Bethelpark.

Om de warmte van het ziekenhuis naar het naastgelegen nieuwbouwproject over te dragen wordt een duurzaam warmtenet aangelegd door Roodenburg. Hierop worden de 351 appartementen en vier commerciële ruimten aangesloten. Eteck neemt vanaf 2023 het project in exploitatie en verzorgt vanaf dan de levering van duurzame warmte en warm tapwater. Naar verwachting neemt Eteck ca. 5000 GJ per jaar af van het Reinier de Graaf Gasthuis. Het nieuwbouwcomplex wordt niet aangesloten op aardgas. Daardoor kan er 163.400 m3 gas worden bespaard wat gelijk staat aan een besparing van meer dan 290.000 kg CO₂.

De gemeente Delft is enthousiast over de samenwerking en deze duurzame oplossing. Het helpt de duurzaamheidsambities van de Zuid-Hollandse stad te verwezenlijken. Het samenwerkingsproject past ook bij de ambitie van het Reinier de Graaf. Zo neemt het ziekenhuis bewust verantwoordelijkheid tegenover patiënten, bezoekers, medewerkers en de omgeving als het gaat om duurzaamheid en milieu. Samen met organisaties uit de regio, bedenken ze manieren om slim om te gaan met energie, water, voedsel, afval en medicijnen.

Bron beeldmateriaal: persbericht Reinier de Graaf Gasthuis

Ga terug