Gasunie en Kuijpers tekenen meerjarige overeenkomst voor onderhoud installaties

4 mei 2016

N.V. Nederlandse Gasunie en Kuijpers tekenden onlangs een meerjarige overeenkomst voor het beheer en onderhoud van de gebouwgebonden verwarmings-, koeling- en ventilatie installaties van Gasunie. De overeenkomst heeft een minimale duur van 5 jaar, omvat naast het hoofdkantoor in Groningen landelijk ruim 300 gebouwen en start per 1 mei 2016.

Gasunie - verantwoordelijk voor het transport van gas in Nederland en Noord-Duitsland – streeft naar een veilige en goed verzorgde omgeving voor haar bezoekers en medewerkers. Daarnaast wil Gasunie het beheer en onderhoud van HVAC-installaties in de komende jaren naar een hoger kwaliteitsniveau tillen.
“Gasunie wil de komende jaren meer nadruk leggen op doelmatig en effectief beheer van haar HVAC assets. Vanuit een Europese aanbesteding is Kuijpers naar voren gekomen als dienstverlener die het best in staat moet worden geacht hierin maximale toegevoegde waarde te leveren. Aan Kuijpers de schone taak dit de komende jaren waar te gaan maken” aldus Roelf Kloppenborg, Purchaser Contracting bij Gasunie.

Gasunie heeft mede op basis van het plan van aanpak voor Kuijpers gekozen. Er is een uitstekende match tussen de wensen van Gasunie en het voorstel van Kuijpers waarbij de technisch dienstverlener een onderhoudsorganisatie inricht rondom de klant die volledig is afgestemd op de onderhoudsvraag. Door kwalitatief goed onderhoud kan Kuijpers met een proactief team storingen gericht voorkomen, doen zich geen ongewenste situaties voor en is de veiligheid van de HVAC-installaties optimaal.
Gasunie en Kuijpers na tekenen van een meerjarige overeenkomst
Ga terug