Shell en Kuijpers tekenen overeenkomst voor renovatie monumentaal hoofdkantoor Den Haag

12 juli 2019

Shell International BV en Kuijpers hebben een overeenkomst gesloten voor de grootschalige renovatie van het monumentaal hoofdkantoor - ook wel C30 genoemd - aan de Carel van Bylandtlaan in Den Haag. Kuijpers is hierbij verantwoordelijk voor alle technische installaties.

De grootschalige renovatie maakt onderdeel uit van een groter plan waarin de gehele campus in Den Haag wordt herontwikkeld en verduurzaamd. De visie van Shell is het vervullen van een leidende rol op het gebied van de energietransitie. Het gebouw krijgt een LEED-gold certificering waarmee aantoonbaar de duurzaamheidsprestatie wordt gehaald. Met de herontwikkeling en verduurzaming van haar campus wil Shell hier een voorbeeldfunctie van maken. Een opgave die uitermate goed past in de ambitie van Kuijpers om alleen nog energieneutrale en gezonde gebouwen te realiseren.

Vertegenwoordigers Shell en Kuijpers

Vertegenwoordigers van alle betrokken partijen na contractondertekening samen op de foto.

Rijksmonument

Sinds 1993 is het pand een rijksmonument, dit betekent dat het gebouw om zijn cultuurhistorische waarde door de rijksoverheid is aangewezen om beschermd te worden en behouden te blijven. Het gebouw dateert uit 1917 en is daarmee een van de oudste Shell-kantoren in Nederland. C30 wordt gebruikt als kantoorgebouw en heeft een omvang van ca. 25.000m2.

Kuijpers heeft ruime ervaring met het renoveren van monumentale gebouwen; zoals het Rijksmuseum in Amsterdam en zeer recent de renovatie en herontwikkeling van de Seeligkazerne in Breda.

De bouwkundige werkzaamheden worden door De Vries en Verburg gerealiseerd en de restauratiewerkzaamheden door Burgy bouwbedrijf.

Copyright bovenstaande foto van Shell hoofdkantoor: Shell historical heritage & archive


Ga terug