Toekomstbestendige bijdrage aan opleidingen

26 maart 2018

De branche verandert in hoog tempo van een traditionele, aanbodgestuurde sector in een flexibele, marktgerichte branche. Ketensamenwerking, duurzaamheid, prefab bouwen, BIM en LEAN zijn steeds gebruikelijker. We moeten ervoor zorgen dat opleidingen en bedrijven op elkaar aan blijven sluiten. Daarom zijn we aangesloten bij ‘Samen Slim Bouwen aan de Toekomst’, een publiek private samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen in Midden- en Zuidoost Brabant op het gebied van bouw en installatietechniek. Binnen dit samenwerkingsverband spelen de opleidingen samen met het bedrijfsleven in op de veranderingen om te zorgen dat afgestudeerde studenten beschikken over de kennis en vaardigheden, die aan de bouwers en installateurs van de toekomst worden gesteld.

Collega Jack Leijten (vestigingsleider Tilburg) zit in de werkgroep “Onderwijsontwikkeling”. Een van de eerste dingen die deze werkgroep gerealiseerd heeft, was een docentenstage. Zo weten de docenten weer wat er in het bedrijfsleven speelt. Een docent van ROC Tilburg heeft zodoende enkele dagen met ons meegelopen. Daarna heeft collega Hans Dekkers (BIM project engineer) de werkmaterialen van het ROC geactualiseerd.

Werkmaterialen weer up to date

Kuijpers heeft het afgelopen jaar samen met ROC Tilburg diverse monteursopleidingen geactualiseerd aan de hand van de huidige technieken en producten in de W-installatietechniek. De werkmaterialen waarmee de docenten werkten, waren soms al 20 tot 30 jaar oud. Collega Hans Dekkers (BIM project engineer) ging samen met de docenten aan de slag om de werkmaterialen voor praktijklessen te actualiseren. Voorheen moesten de leerlingen het doen met praktijkopdrachten met installatiematerialen en technieken die nauwelijks meer toegepast worden in de dagelijkse praktijk. De nieuwe praktijkopdrachten bevatten materialen en technieken van nu, zoals verschillende kunststof leidingsystemen en montagetechnieken als knellen en persen. In deze technieken zijn verschillende fabricaten verwerkt, zodat de toekomstige monteurs een zo compleet mogelijk beeld krijgen.

Op basis van de nieuwe instructies leren de leerlingen tekeninglezen, materialen uitrekenen, materialen bestellen en zelfs om de aanvullende informatie uit de aangeleverde 3D bestanden te halen. Dit laatste is uniek omdat de oude leerlijn alleen uit 2D tekeningen bestond.

Uiteraard grijpen we deze kans ook aan om aan de monteurs van de toekomst de mogelijkheden en het nut van BIM en 3D duidelijk te maken.

Utiliteitsprojecten

Na het actualiseren van de basismaterialen was het zaak om prakticumopdrachten te maken voor de opleiding eerste monteur utiliteit. Hans Dekkers: “Dat was de oorspronkelijke opdracht. Maar eerst zijn we teruggegaan naar de basis. De monteurs in opleiding moeten straks weten hoe ze een hele stapel tekeningen moeten lezen voor een utiliteitsproject. Door ontwikkeling van dit lesmateriaal draag ik daar mijn steentje aan bij en weet ik dat ik een blijvende bijdrage heb geleverd aan het vak. Want “mijn” lesstof kan nog vele jaren mee. Daar ben ik trots op!”

2D tekening gemaakt vanuit het BIM-model

Vanuit het BIM-model heeft Hans 2D tekeningen gemaakt, dit is namelijk wat de monteur momenteel nog steeds in handen krijgt om een installatie te monteren. 

Ga terug