Ventileren tegen corona #1: 'Er zijn meer wegen die naar Rome leiden'

16 juli 2020

De coronacrisis houdt de wereld in zijn greep en nieuwe inzichten zijn aan de orde van de dag. Samen met andere, grote partijen in de technische sector stellen we in deze coronatijd ventilatieadviezen op voor gezonde en veilige werkplekken. Ook als het over ventileren en de relatie met corona-besmettingsgevaar (aerogene transmissie) gaat. Kuijpers expert Paul Joosten is daar nauw bij betrokken. 

Waar het RIVM lang vasthield aan de lijn dat de ventilatie-eisen uit het Bouwbesluit voldeden, erkent het nu dat ‘de mogelijkheid van overdracht via aerosolen door de lucht niet kan worden uitgesloten’. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) lijkt om. Die erkenning kwam onder meer na een brandbrief van 239 internationale wetenschappers. Zij stuurden op 6 juli 2020 een oproep naar de WHO en nationale gezondheidsorganisaties de verspreiding van het coronavirus via aerosolen serieus te nemen. 

Al ‘vóór corona’ wisten we dat het verversen van lucht een belangrijke bijdrage levert aan de gezondheid van mensen. Maar nu we in een nieuwe werkelijkheid zijn beland, moeten we kijken hoe ventileren zich verhoudt tot de mogelijke verspreiding van virusdeeltjes in een gebouw.

Belang van ventileren is niet nieuw

Dat we gebouwen moeten ventileren voor een goed binnenklimaat is geen wereldschokkende ontdekking. Al ‘vóór corona’ wisten we dat het verversen van lucht een belangrijke bijdrage levert aan de gezondheid van mensen. Maar nu we in een nieuwe werkelijkheid zijn beland, moeten we kijken hoe ventileren zich verhoudt tot de mogelijke verspreiding van virusdeeltjes in een gebouw.

Expertgroep schrijft Deltaplan

Dat is bekend terrein voor Kuijpers dankzij ons Controlled Environments-specialisme dat we in huis hebben. Sectorbreed passen we die kennis ook toe: ik zit namens de Vereniging Contamination Control Nederland (VCCN) in een expertgroep met deskundigen van Techniek Nederland, VLA, TVVL, ISSO, bba binnenmilieu, FRANCHIMON ICM, ArboTechniek, Universiteit Gent en TU Eindhoven. Samen stellen we ventilatieadviezen op, gebaseerd op de wetenschappelijk onderbouwde visie van REHVA , de overkoepelende Europese federatie van HVAC-verenigingen. Daarnaast beantwoorden we vragen van mensen uit het veld. Binnenkort vervangen we de REHVA door een Deltaplan Ventilatie dat nu in ontwikkeling is. Daarin focussen we in essentie op:

  • voldoende luchttoevoer
  • schone lucht inbrengen
  • goede doorspoeling

Gezonde werkplek

Aan zo’n Deltaplan is behoefte nu steeds meer mensen weer naar hun werk gaan. Ook bij Kuijpers zien we klanten die zich afvragen hoe ze hun medewerkers een veilige en gezonde werkplek bieden. Daar adviseren we ze in. Daarom maakten we aan het begin van de corona-uitbraak al een lijst met negen tips voor een gezond gebouw. Dit waren goede eerste stappen. Nu het virus onder controle lijkt en we gebouwen weer meer gaan gebruiken, moeten we verder gaan kijken. Dat doen we ook als partner in het nieuwe initiatief ‘You want to be OK’. Hierbij maken we, samen met een select aantal andere gebouwspecialisten, kantooromgevingen vanaf honderd werkplekken veilig en gezond. Het gaat daarbij over meer dan techniek alleen. Het gaat ook over gedrag in gebouwen, over keuzes voor het aantal werkplekken, over ramen die open kunnen. Facetten die nu meer dan ooit verbonden zijn met ‘gezondheid’ en ‘gezonde gebouwen’.

Praktische oplossingen

Bij al onze adviezen is maatwerk troef. Wie een blauwdruk verwacht van ventilatieoplossingen die je zomaar ‘op’ elk gebouw kunt leggen, moet ik dan ook teleurstellen. Dat kan niet, simpelweg omdat elk gebouw, elk budget anders is. Je kunt wel filters op je systeem willen plaatsen, maar als dat gepaard gaat met een kostbare verbouwing zijn er maar weinigen die zo’n investering kunnen of willen doen. Gelukkig zijn er meer wegen die naar Rome leiden. Bij Kuijpers analyseren we elke situatie afzonderlijk, kijken we per opdrachtgever naar wat haalbaar is en met welke praktische ventilatieoplossingen hij is geholpen. Kunnen er ramen open? Voldoet de bestaande ventilatiecapaciteit niet met tachtig maar wél met veertig mensen in een ruimte? Het hoeft dus echt niet altijd om een grote installatie-aanpassing te gaan. Praktisch en creatief nadenken over oplossingen die de gezondheid bevorderen, samen met onze klanten. Daarmee maken we het verschil. 

Paul Joosten: Heeft u vragen over de ventilatie in uw gebouw? Neem gerust contact op met mij of één van mijn collega’s bij Kuijpers. We adviseren u graag. 


Ga terug