Duurzaamheid

Specialist op het gebied van
warmte- en koudeopslag (WKO)

Warmte-en koudeopslag (WKO) is een duurzame en betrouwbare methode om jouw pand te verwarmen en te koelen met warmte of koude die tijdelijk is opgeslagen in de bodem. Daarmee bespaar je op energie en CO2-uitstoot. Benieuwd naar de mogelijkheden van deze warmte installatie voor jouw organisatie? Onze specialisten vertellen je er graag meer over!

Wat is WKO?

WKO is een warmte installatie die gebouwen verwarmt en koelt gebouwen door middel van bodemenergie: het grootschalig opslaan van warmte en kou in waterbronnen diep onder de grond. In de zomer wordt koud water uit de bodem gehaald en via een warmtewisselaar ingezet om jouw gebouw te koelen. Tegelijkertijd wordt de warmte uit jouw gebouw afgevoerd en in de bodem opgeslagen voor gebruik in de winter. Met behulp van een warmtepomp wordt het water in de winter vervolgens op de ideale temperatuur gebracht.

Waarom kiezen voor een WKO systeem?

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat de CO2-uitstoot in Nederland per 2030 met 49% verminderd moet zijn ten opzichte van 1990. Hoewel de investeringskosten van warmte-koudeopslag aanvankelijk hoger lijken, helpt een WKO als warmte installatie je direct bij het verduurzamen van jouw gebouw en bij het besparen van energiekosten en CO2-uitstoot. Daarnaast is het een effectieve, betrouwbare en duurzame manier om jouw gebouw comfortabel te koelen of verwarmen.

In Kuijpers tref je een kundige en betrokken partner voor ontwerp, realisatie, monitoring, beheer en exploitatie van WKO-installaties. Uiteraard kijken onze specialisten eerst kritisch of WKO voor je een passende oplossing is. Indien nodig adviseren ze je graag over alternatieve duurzame energiebronnen. 

Kwaliteitsborging en certificering: onze zorgvuldige aanpak

Omdat warmte- en koudeopslag draait om het grootschalig opslaan en onttrekken van thermische energie in en uit de bodem, heeft elk WKO-systeem te maken met kwaliteitseisen en -verplichtingen op het gebied van duurzaamheid. Zo wordt in de wet AMvB Bodemenergie de kwaliteitsborging van het ontwerp, de realisatie en de exploitatie van bodemenergiesystemen geregeld met een certificering voor bedrijven die zich hiermee bezighouden. Deze certificering is opgesplitst in een ondergronds en een bovengronds deel: de ondergrondse certificering gaat over kwaliteitsborging van de bronnen en het bovengronds deel gaat over de energiecentrale van de gebouwinstallatie. 

Kuijpers is heel bewust gecertificeerd voor het bovengrondse én het ondergrondse deel van de WKO. Hoewel dat veel specialistische kennis vraagt, kiezen we voor een verantwoorde en zorgvuldige aanpak van het hele WKO-systeem: we borgen kwaliteit en duurzaamheid van bodem tot je gebouw en weer terug. Daarom werken we alleen samen met partners – zoals geohydrologen en bronboorders – die net als wij oog hebben voor zowel jouw comfort als voor het belang van jouw bron en omgeving. Daarnaast zijn de ondergrondse installatie en de warmtepompinstallatie onlosmakelijk met elkaar verbonden. Doordat wij het beheer van beide installaties in eigen hand houden, kunnen wij deze ook ontwerpen, realiseren en aansturen als één geheel, wat direct bijdraagt aan je rendement en de betrouwbaarheid.

Hoe werkt een WKO-installatie?


Een WKO-installatie functioneert door het gebruik van twee ondergrondse bronnen: een warme en een koude. In de winter pompt het systeem warm grondwater uit de warme bron en leidt dit door een warmtewisselaar om gebouwen te verwarmen. Het afgekoelde water wordt vervolgens teruggevoerd naar de koude bron. Omgekeerd, in de zomer wordt koud water uit de koude bron opgepompt voor koeling, waarna het opgewarmde water terug naar de warme bron gaat. Dit proces zorgt voor een efficiënte verwarming en koeling, waarbij de nadruk ligt op het behouden van balans in de bodemtemperatuur, om verstoringen te voorkomen en aan wettelijke normen te voldoen.

Op zoek naar meer informatie over WKO als warmte installatie? Bekijk dan het filmpje, lees meer over onze prestatiegarantie (Energie in Zicht) of neem direct contact op met één van onze specialisten.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details