Missie, visie en ambitie

Het is onze missie om bij te dragen aan een gezonde omgeving om in te werken, leren, leven en beleven. We doen dit vanuit de visie dat Kuijpers als partner de prestaties en betrouwbaarheid van installaties waarborgt. 

Met onze techniek realiseren we in de utiliteit en industrie een omgeving die slim, toekomstbestendig en gezond is voor onze klanten en de gebruikers van deze omgeving. 'Slim’ staat voor goed werkende, betrouwbare en met elkaar communicerende techniek. Een ‘toekomstbestendige’ omgeving heeft oog voor mens en milieu en is voorzien van installaties met een lange levensduur. Een ‘gezonde’ omgeving is comfortabel, schoon en veilig.

Het is onze ambitie om alleen nog energieneutrale en gezonde installaties te realiseren. Dit doen we door een multidisciplinaire en geïntegreerde aanpak. We gaan met u in gesprek over uw duurzame ambitie en adviseren over de mogelijkheden die bij u en deze ambitie passen.