Onze Certificeringen

Op het gebied van veiligheid, milieu en kwaliteit hebben we de volgende certificeringen.

Marco van Overbeek, Jeroen Brus, Roland Peters in overleg

Erkend leerbedrijf 

Erkend leerbedrijf 

Safety Culture Ladder

SCL Original – Step 3

NEN-EN-ISO

NEN-EN-ISO 9001 

VCA

VCA** 

BRL100 F-gassen voor ondernemingen

Installatie, onderhoud of service, reparatie en buitendienststelling van stationaire koelapparatuur, stationaire klimaatregelingsapparatuur of stationaire warmtepompen

BRL6000-21/00: Ontwerpen, installeren en beheren van bodemenergiesystemen

Scope 4 ontwerpen- en 5 installeren van energiecentrales van bodemenergiesystemen
Scope 6 beheren van bodemenergiesystemen

BRL 7800 Tankinstallatie van en onderhoud aan:

F. Bovengrondse opslaginstallaties voor chemische producten zoals gedefinieerd in PGS 31

BRL11000 Beheer en onderhoud ondergronds deel van bodemenergiesystemen

Scope 4a open- en 4b gesloten systemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO Prestatieladder trede 4 voor Kuijpers Projecten B.V. en Kuijpers Service B.V.

BORG 

BORG elektronisch beveiligingsbedrijf2 

SCIOS uitvoeren van onderhoud en inspecties aan technische installaties

– Scope 1 Atmosferische verwarmingsketels en luchtverhitters, EBI, PI en PO
– Scope 2 Warmwaterketels & luchtverhitters met ventilatorbranders, EBI, PI en PO
– Scope 3 Stoomketels en heetwaterketels, PO
– Scope 5 Bijzondere industriële installaties, PO
– Scope 7a Brandstofleidingen voor gasvormige brandstoffen met een werkdruk ≤ 0,5 bar, EBI en PI
– Scope 8 Elektrische Installaties, EBI en PI
– Scope 10 Elektrisch materieel
– Scope 12 Zonnestroominstallaties, EBI en PI 

STEK verrichten van handelingen met f-gassen aan koelinstallaties, klimaatinstallaties en warmtepompinstallaties

Module A (wij maken ook gebruik van niet-STEK gecertificeerde onderaannemers)

Safety & Security | Levering en onderhoud

Levering en onderhoud van VVB-systemen (sprinklerinstallaties)1

Safety & Security | Leveren, installeren en onderhouden 

Leveren, installeren en onderhouden van brandmeldinstallaties1
Leveren, installeren en onderhouden van ontruimingsinstallaties1

Erkenning werkzaamheid “Bodemenergiesystemen”

Scope 4 ontwerpen- en 5 installeren van energiecentrales van bodemenergiesystemen (groot)
Scope 6 beheren van bodemenergiesystemen (groot)

Erkenning werkzaamheid “Beheren en onderhoud van het ondergrondse deel van bodemenergiesystemen”

Scope 4a Open- en 4b Gesloten bodemenergiesystemen

Erkend installateur

Erkend Gastechnisch installateur
Erkend Elektrotechnisch installateur
Erkend Watertechnisch installateur

1 Geldt voor Kuijpers Beveiligingssystemen B.V.

2 Geldt voor Kuijpers Service B.V. vestiging Den Haag

Wil je meer informatie?

Neem contact op met je vaste Kuijpers-contactpersoon of met onze afdeling Kwaliteit Arbo en Milieu.

Afdeling Kwaliteit Arbo en Milieu

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details