Onze aanpak

Wij geloven dat hoogwaardige techniek en integraal samenwerken de oplossing bieden voor hedendaagse maatschappelijke vraagstukken. Als aanjager maken we de gebouwde omgeving versneld toekomstbestendig en gezond. Voor onze medewerkers. Voor onze klanten. Voor generaties.

Design

Vaak zitten we al in de voorbereidingsfase aan tafel. Als we vooraf mee kunnen denken komt onze toegevoegde waarde – ook straks in de maintain-fase – optimaal naar voren. Dit bespaart jou als opdrachtgever vaak tijd én geld. 

Kuijpers biedt een integrale aanpak van zowel bouwkundige als installatietechnische aanpassingen aan bestaande, leegstaande of nieuwe gebouwen. Wij realiseren een optimaal productieve werkomgeving die voldoet aan de wettelijke eisen en het gewenste comfortniveau. Natuurlijk bij zo laag mogelijke exploitatiekosten. De gebouwgebonden installaties spelen hierin een cruciale rol.

Vaak zijn we betrokken bij de uitwerking op detailniveau van het Definitief Ontwerp. Door vroeg in het proces betrokken te zijn, wordt het totale traject beheersbaar. Geen overschrijdingen meer in tijd en geld, maar aandacht voor de kwaliteit en haalbaarheid. Door onze kennis en ervaring in de ontwerpfase te gebruiken en de maakbaarheid centraal te stellen, reduceren we faalkosten. In het definitieve ontwerp ligt nu alles precies vast.

Build

In de ontwerpfase beoordelen en optimaliseren we de maakbaarheid van de installaties. Daarom verloopt de realisatie – het bouwen – exact volgens de afgesproken planning. In de realisatiefase kunnen we dan werken aan de optimalisatie van het proces. Denk hierbij aan prefab produceren, efficiënt monteren en optimaliseren door automatisering.  

Maintain

Beheer en onderhoud vallen onder de derde fase van het bouwproces. Als het gaat om een onderhoudscontract kan dat zo uitgebreid als de opdrachtgever dat wil, van eenvoudige onderhoudscontracten tot innovatieve prestatiecontracten van wel 35 jaar tot en met het overnemen van de installatie en financiering.

Finance

Als we een installatie overnemen, betaal je op basis van de geleverde prestatie. Kuijpers zorgt dan voor de totale financiering van de installatie. Hier horen service en onderhoud bij. Mocht de installatie niet goed presteren, doet het óns pijn. Niet jou, als gebouweigenaar.

Operate

Wij zorgen voor de juiste exploitatie van de installatie. We bedienen deze, soms op locatie, soms van afstand. Uiteraard analyseren we gegevens en brengen we – waar mogelijk- verbeteringen aan.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details