Referentie overzicht
Hightech

Electrical Sustainable Power Lab (ESP Lab), Delft

TU Delft heeft een nieuw en gecombineerd elektrotechnisch onderzoekslaboratorium, het Electrical Sustainable Power Lab (ESP Lab). Dit megalab moet het Nederlandse elektriciteitsnetwerk klaarstomen voor de groene toekomst. Het ESP Lab is gerealiseerd in de bestaande hoogspanningshal. Kuijpers droeg als hoofdaannemer zorg voor de complete realisatie (zowel techniek als bouw). De bouwwerkzaamheden zijn inmiddels door Kuijpers afgerond. Er is door alle partijen hard gewerkt om dit hoogwaardig laboratorium (uniek in de wereld!) te realiseren. Op 1 oktober 2021 is het lab – ‘een duurzaamheidstempel van formaat’ – officieel in gebruik genomen. De TU Delft beschikt nu niet alleen over een unieke laboratoriumfaciliteit, maar ook over ongekende mogelijkheden voor nieuwe onderzoeken.

Uniek in de wereld: Kuijpers realiseert voor TU Delft een imposant lab voor duurzame energie.

Duurzaamheid Projectmanagement Safety & security Utiliteit

TU Delft-onderzoekers van de afdeling Electrical Sustainable Energy (van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica) buigen zich al jaren over de overgang naar duurzame energie. Hun experimenten naar elektrische energiebronnen zijn van groot belang bij het realiseren van de energietransitie. Om op hetzelfde, hoge niveau te blijven werken, is een interdisciplinair lab onmisbaar. Hier combineert de universiteit straks alle onderzoek naar veilige, kwalitatief hoogwaardige energievoorzieningen en energietransport.

Uniek in de wereld

Het combineren van al die verschillende onderzoeksopstellingen vraagt wel om bijzondere ingrepen. Elektromagnetische velden van testopstellingen mogen immers niet leiden tot verstoringen bij de onderzoeken van collega’s verderop in het lab. Daarmee is het ESP Lab uniek: volgens de TU Delft zijn er in de wereld geen hoogspanningslaboratoria te vinden waar dergelijke verschillende onderzoeken ongestoord en samen in één ruimte plaatsvinden.

Kuijpers heeft samen met TU Delft, bouwkundig aannemer Constructif en Holland Shielding Systems (producent van afschermingsproducten) en het team van ontwerpers en adviseurs (Arcadis, HP architecten, DNVGL, Deerns en Aronsohn Management) het Definitief Ontwerp uitgewerkt naar uitvoeringstekeningen.

Peter Govers, projectmanager

“We trekken als Kuijpers de kar voor alle maatregelen die nodig zijn en voeren tevens alle werktuigbouwkundige en elektrotechnische werkzaamheden uit. Wat deze opdracht echt bijzonder maakt, zijn de specifieke details om een functioneel geheel te creëren.”

Kooien van Faraday

De meest in het oog springende maatregel tegen elektromagnetische beïnvloeding: metalen kooivormige constructies in het gebouw, zogenoemde Kooien van Faraday. Ze bestaan uit constructies van elektrisch geleidend materiaal. Dit materiaal houdt statische elektrische velden tegen, zodat deze niet tot binnen de kooi kunnen doordringen. Het gaat om in totaal zo’n 800 vierkante meter aan afscherming.

Kwaliteitscontroles

Het Electrical Sustainable Power Lab (ESP Lab) bevindt zich in de bestaande hoogspanningshal van de TU Delft. Tijdens de realisatie zijn de onderzoekers tijdelijk naar elders verhuisd. Enkele testopstellingen bleven vanwege hun omvang (veelal tussen de tien en achttien meter hoog) staan. Omdat deze installaties jaren geleden speciaal voor de universiteit zijn gebouwd en ‘reserve-exemplaren’ niet bestaan, heeft Kuijpers ze met de grootste zorg afgeschermd. Daarmee stond de uitvoering van het werk niets meer in de weg. Om de voortgang van de nieuwbouw en de kwaliteit te bewaken, voeren alle partijen onder aanvoering van een kwaliteitsmanager aangesteld door de TU Delft regelmatig overleg met elkaar. Verder hielden kwaliteitsteams van Kuijpers en TU Delft gedurende het project (en daarna) via controles en testen een vinger aan de pols.

Foto: Marieke de Lorijn 

Bekijk hieronder een filmpje tijdens de uitvoering.

Heb je een vraag?

Stel hem gerust aan Peter.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details