Referentie overzicht
Maatschappelijk vastgoed

Fries Museum, Leeuwarden

In 2015 sloegen het Fries Museum en Kuijpers de handen ineen voor langdurig onderhoud van de beveiligings- en klimaatinstallaties. Het prestatiegericht onderhoudscontract dat werd afgesloten geldt voor tien – en bij wederzijds goedvinden zelfs vijftien – jaar. Onlangs heeft het museum met behulp van Kuijpers een overstap gemaakt naar volledig aardgasloos opereren.

Volledig aardgasloos en zelfvoorzienend.

Duurzaamheid Safety & security Service & exploitatie

Het gebouw waarin het Fries Museum is gehuisvest maakt gebruik van een warmte-koudeopslag (wko): een methode om warmte of koude tijdelijk op te slaan in de bodem. Kuijpers monitort op de achtergrond en stuurt waar nodig bij. Ook ontvangt het Fries Museum heldere rapportages die voor onder meer de provincie en bruikleengevers aantoonbaar maken dat het klimaat stabiel is en dat de wko voldoet aan wet- en regelgeving.

Kennis van musea

Het Fries Museum heeft als primair doel om bijzondere, eigentijdse tentoonstellingen te organiseren die kunst, cultuur en geschiedenis laten leven. Om dit nog lange tijd te kunnen doen, vindt er ook buiten het zicht van bezoekers de nodige innovatie plaats. “Klimaat en beveiliging zijn kritieke factoren”, stelt hoofd facilitaire zaken Deirdre Oosterhoff. “De uitdaging is om – juist in die dynamische museumomgeving – met Kuijpers te blijven kijken hoe het beter kan.” Eén van de eisen voor een samenwerkingspartner was dat ze de museale wereld echt moesten kennen. Kuijpers heeft onder meer de cultuursector als focusmarkt en had voor de samenwerking met het Fries Museum al meerdere projecten uitgevoerd voor musea.

“In aanloop naar Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 stonden er in ons museum een aantal blockbusters gepland”, vertelt Deirdre Oosterhoff. “Extreem grote tentoonstellingen met hele dure kunstwerken die wij in bruikleen krijgen. Daardoor groeide ons bezoekersaantal de afgelopen jaren tot boven onze verwachting. Maar de collecties – bijvoorbeeld die van Alma Tadema, M.C. Escher en Rembrandt – zijn enorm kwetsbaar en gevoelig voor licht en klimaat. Om onze omgeving stabiel te houden, vragen we het uiterste van beveiligings- en klimaatinstallaties én van partner Kuijpers. Zij begrijpen gelukkig precies hoe de museale wereld werkt.”

Optimale balans

Als langdurig partners kijken het Fries Museum en Kuijpers samen verder dan het bewaken van de dagelijkse handelingen. “Onze specialisten voelen zich ook verantwoordelijk om te adviseren over mogelijke verbeterslagen”, legt Kuijpers-projectleider Stefan Wanders uit. “Hoe kunnen we het systeem zo inregelen dat er een optimale balans ontstaat? Dat het klimaat aangenaam is voor bezoekers en personeel, dat het financieel behapbaar blijft voor het museum en dat alles wat we doen recht doet aan de bijzondere werken die er hangen.”

Om onze omgeving stabiel te houden, vragen we het uiterste van beveiligings- en klimaatinstallaties én van partner Kuijpers. Zij begrijpen gelukkig precies hoe de museale wereld werkt.

Volledig aardgasloos

Uit één van de verbeteranalyses van Kuijpers bleek dat een transitie naar aardgasloos ondernemen voor het Fries Museum een reële optie kon zijn. “We dagen onszelf en onze klanten altijd uit om het beter te doen”, geeft Stefan aan. “Met een stabiel klimaat was stap één al gezet. Stap twee was de vraag: waarom hebben jullie eigenlijk nog een cv-ketel in gebruik?” Deirdre knikt instemmend: “Ik zag meteen kansen. Mede vanwege brandgevaar gebruikten wij al geen gas in de keuken, maar nog wel voor onze verwarming. Als het financieel te verantwoorden was, zou ik het liefst helemaal van het gas af gaan.” In nauwe samenwerking met Kuijpers werd uitgezocht hoe groot de benodigde investering en de verwachte opbrengst zou zijn. Na een uitgebreide testfase werd de knoop definitief omgezet.

Fotografie: Ruben van Vliet & Studio 38C

Heb je een vraag?

Stel hem gerust aan Stefan.

Stefan Wanders swanders@kuijpers.nl

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details