Referentie overzicht
Maatschappelijk vastgoed

Verduurzamingsoperatie  gemeente ’s Hertogenbosch

De gemeente ‘s-Hertogenbosch is in 2019 gestart met het verduurzamen van ruim honderd eigen gebouwen binnen haar gemeentegrenzen. Hieronder vallen onder meer schoolgebouwen, monumentale panden en buurthuizen. De technische aanpassingen, mede mogelijk gemaakt door Kuijpers, moeten per pand leiden tot een aanzienlijke energiebesparing en vermindering van de CO2-uitstoot.

Samenwerking met Van Niftrik en Cornelissen

Duurzaamheid Service & exploitatie Utiliteit

De verduurzamingsoperatie is onderdeel van de ambitie van de gemeente ‘s-Hertogenbosch om in 2050 geheel energieneutraal te zijn. Eerder al, in 2018 en 2019, heeft Kuijpers in opdracht van deze gemeente in totaal 14.000 m2 bvo verduurzaamd. Dit leidde tot een besparing van veertien kilo CO2 per vierkante meter bvo en een totale reductie van ca. 196 ton CO2. Dit is te vergelijken met de jaarlijkse CO2-opname van 9.800 bomen of de uitstoot van 25 Nederlandse gezinnen op jaarbasis.

Menukaart vol oplossingen

Met het treffen van verduurzamingsmaatregelen op nog eens tientallen panden gaat de gemeente nu op dezelfde voet verder. Van de ruim honderd panden verduurzaamt Kuijpers er zo’n dertig, samen met de bouwkundig aannemers Van Niftrik en Cornelissen.

Het project startte in 2019 met een pilot waarbij Kuijpers vijf representatieve panden onderzocht. Doel: inventariseren wat er in soortgelijke gebouwen technisch mogelijk is.

 Kuijpers-projectleider Rick van Lith: “Dat resulteerde in een ‘menukaart’ met oplossingen, variërend van isolatiemaatregelen voor de buitenschil van de gebouwen tot het leggen van zonnepanelen, het aanbrengen van ledverlichting en het installeren van warmtepompen of luchtbehandelingssystemen met warmteterugwinning. In de menukaart gaven we ook aan wat het verwachte energieverbruik en het renderend vermogen van elke oplossing is. Uit die kaart kiest de gemeente nu per pand de beste oplossingen.”

Zicht houden op resultaat

De uitvoerende werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Kuijpers-projectleiders Rick van Lith en Guus Zaunbrecher trekken de kar die verder is ‘gevuld’ met elektrotechnici, werktuigbouwkundigen, gebouwautomatiseerders en meet- en regelspecialisten. Ook de maintenance-collega’s zijn erbij betrokken, want na afloop van de verduurzaming van de installaties (eind 2020) is Kuijpers nog drie jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van de technische installaties.

Daar hoort ook het monitoren van installaties bij, net zoals het halfjaarlijks opleveren van een energierapportage die de resultaten van de verduurzaming inzichtelijk maakt. Dat geeft de gemeente handreikingen om desgewenst bij te sturen.

Communicatie met gebouwgebruikers

Het is niet allemaal ‘techniek’ wat de klok slaat bij de verduurzamingsslag. Communicatie met de gebruikers en huurders van de gebouwen is net zo belangrijk. De gemeente neemt hierin bewust het voortouw, vertelt Rob Wouters, projectmanager van de gemeente ’s-Hertogenbosch. “Die gebruikers huren de gebouwen van ons. Soms hebben ze aanvullende wensen. Omdat wij de contractpartner van die huurders zijn, kozen we ervoor de regie daarvan in eigen hand te houden.” Toch is Kuijpers wel degelijk betrokken bij het communiceren met gebouwgebruikers en huurders. Reden: elke pandverduurzaming is maatwerk en dan is het volgens de gemeente wel zo praktisch dat Kuijpers en gebouwgebruikers/huurders rechtstreeks met elkaar spreken. Daarom zit Kuijpers standaard, bij de start van elke gebouwverduurzaming, met alle betrokkenen aan tafel om te vertellen wat er wanneer gaat gebeuren en hoe. Rob Wouters: “We staan hier samen aan het roer. Kuijpers heeft de kennis van alle techniek en wij stroomlijnen het proces eromheen.”

Heb je een vraag?

Stel hem gerust aan Rick.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details