Referentie overzicht
Maatschappelijk vastgoed

Kuijpers en het Fries Museum: een perfecte match

Steeds wisselende tentoonstellingen, grote publiekstrekkers als Escher en Monet, het Fries Verzetsmuseum, kantoorruimtes, een café én een filmhuis; het gebouw van het Fries Museum in Leeuwarden is het thuis voor veel moois. De verschillende functies in het gebouw vragen om een specifieke en nauwkeurige kijk op de installaties. Sinds 2015 voert Kuijpers in partnerschap met het Fries Museum het langdurig onderhoud uit op alle klimaat- en beveiligingsinstallaties. En de samenwerking gaat nog veel verder dan dat.

Volledig aardgasloos en zelfvoorzienend

Duurzaamheid Safety & security Service & exploitatie

Het Fries Museum opende in 2013 zijn deuren. Sindsdien kwamen er spraakmakende tentoonstellingen voorbij en maakten vele mensen gebruik van het gebouw in al zijn facetten. Het museum trekt zelfs meer bezoekers dan gedroomd. Dat vraagt wat van de installaties en systemen in het gebouw. Collecties moeten goed worden beschermd, de luchtkwaliteit en temperatuur moet kloppen, het toegangs- en beveiligingssysteem moet waterdicht zijn en het energieverbruik zo duurzaam mogelijk. Om al die zaken in goede banen te leiden, ging het museum in 2015 een langdurig samenwerkingsverband aan met Kuijpers. Een partnerschap dat aan beide kanten goed bevalt.

Ervaren partner

“Installaties in een museum als het onze vragen om zulke specifieke zaken en eisen, daar heb je een ervaren partner bij nodig”, vertelt Deirdre Oosterhoff, Hoofd facilitaire zaken en gastvrijheid bij het Fries Museum. “Vanuit mijn functie heb ik een meer generalistische kijk. De samenwerking met Kuijpers als specialist is daarom heel waardevol. We hebben een goede klik. Kuijpers is een familiebedrijf, en onze cultuur binnen het museum voelt ook zo. Aan beide kanten werken betrokken, bevlogen en intrinsiek gemotiveerde mensen.

Open, transparant en eerlijk. Dat past. De afgelopen jaren hebben we elkaar goed leren kennen en een echt partnerschap opgebouwd. Er werken hier vaste monteurs van Kuijpers, we kennen elkaar inmiddels. Kuijpers is echt onderdeel geworden van ons museum.”

Stefan Wanders, projectleider bij Kuijpers, beaamt dat. “Ons werk voor het Fries Museum is een continu en leuk proces, altijd met de blik op de toekomst gericht. De samenwerking loopt goed. Daar mogen we met elkaar trots op zijn.”

Meer jaren onderhoudsplan 

Aan de basis van de samenwerking ligt onder meer een meerjarenonderhoudsplan dat loopt tot 2040. Deirdre: “Wij zijn zelf eigenaar van dit gebouw, dat is vrij uniek voor een museum. We willen alle risico’s goed in kaart hebben.

Samen met onze onderhoudspartijen, en dus ook met Kuijpers, hebben we gekeken naar ‘wat zit er allemaal in ons meerjarenonderhoudsplan, hebben we daarmee alle risico’s goed in kaart, wat staat er op stapel, wat moeten we gaan sparen en wat betekent dat alles voor contracten die we hebben?’ Dat is een fijne basis.”

‘Kuijpers is echt onderdeel geworden van ons museum’

Deirdre Oosterhoff, Fries Museum

Gasloos en minder energie

De afgelopen jaren is er al veel gebeurd, volgens Deirdre. “We hebben ons verdiept in elkaars organisaties en werken heel transparant, ook bijvoorbeeld over budgetten. Zo kun je gezamenlijk goed bepalen wat er past, wat er nodig is, waar de prioriteiten liggen en hoe het museum op de beste en slimste manier de toekomst in gaat. Een goed voorbeeld is het feit dat we volledig van het gas af zijn gegaan met hulp van Kuijpers. Nu zijn we bezig met het zetten van de volgende stap; minder energie verbruiken. Kuijpers heeft ons in contact gebracht met een partij die op basis van een door hen ontwikkelde systematiek allerlei onderzoeken doet en die kennis heeft van regelgeving rond musea en hoe je om moet gaan met een museumcollectie. We krijgen antwoorden op vragen als ‘hoe kunnen we energie gaan besparen, hoe kunnen we onze systemen daarop inrichten, wat is daarvoor nodig en hoe monitoren we dat? En: welke ontwikkelingen zijn er wat betreft collectiebeheer en bijbehorende klimaateisen? Het is hierbij heel fijn dat Kuijpers ervaring heeft in andere musea en dat we kunnen putten uit hun kennis.”

CCTV

Voor Kuijpers ligt er altijd wel werk in het museum. “Op dit moment is Kuijpers bezig met de vervanging van onze CCTV- en inbraak- en beveiligingsinstallaties. De honderd camera’s die in het gebouw hangen krijgen een update, net als het toegangscontrolesysteem. Werkplekken worden opnieuw ingericht en voorzien van nieuwe pc’s. Zo kunnen we beter inspelen op het type tentoonstellingen dat we hebben en op de groter wordende publieksstromen. We kijken altijd verder dan de dag van morgen, of de volgende tentoonstelling.”

De toekomst in

Het gebouw is inmiddels tien jaar oud. Bezoekersstromen worden groter, ook installaties zijn alweer tien jaar oud en de eisen aan die installaties zijn wat veranderd. Samen met Kuijpers en andere partijen buigt het museum zich nu over de toekomst. Deirdre: “We zijn kritisch en realistisch. Voldoet dit gebouw nog? Wat voor soort museum zijn we, wat willen we in de toekomst, wat zijn onze ambities, wat doet dat met de bezoekersaantallen en passen de voorzieningen en systemen daar nog bij? Wat betekent dat voor onze partners? Dat bedenken we allemaal niet in ons eentje, we betrekken Kuijpers er ook bij. Die aanpak is zeer inspirerend en dynamisch, en zorgt ervoor dat we als museum altijd interessante dingen kunnen blijven bieden, ook in de nabije toekomst.”

“Het is prettig dat we zo betrokken zijn en een partnerschap vormen”, vult Stefan aan. “Zo kunnen wij onze expertise inbrengen en meedenken. We zien bijvoorbeeld dat de max van sommige installaties bereikt wordt, vooral door het stijgende aantal bezoekers. Voor het museum heel fijn natuurlijk, maar je moet wel zorgen dat de installaties ook met ontwikkelingen meegaan. Wij kunnen door onze ervaring en kennis oplossingen bieden. En dat is het mooiste dat er is.”

Fotografie: Ruben van Vliet & Studio 38C

Heb je een vraag?

Stel hem gerust aan Stefan.

Stefan Wanders Projectleider Maintenance

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details