Referentie overzicht
Utiliteit

SACHEM Europe, Zaltbommel

SACHEM Europe maakt hoogwaardige chemicaliën die essentieel zijn voor de productie van elektronica, kunststof, geneesmiddelen, cosmetica, papier en katalysatoren. De productie op het terrein in Zaltbommel voldoet aan de allerhoogste veiligheidseisen. Om die ook op lange termijn te borgen vormde SACHEM voor drie complexe projecten een bouwteam met Kuijpers.

complexe en vooral breekbare omgeving

Projectmanagement Safety & security Utiliteit

In eerste instantie zou Kuijpers het ATEX-ventilatiesysteem – bedoeld voor ruimtes met explosiegevaar – in de productieomgeving op orde brengen. Al snel werd dat verzoek vanuit SACHEM Europe aangevuld met de vraag om ontwerp en realisatie van een gesloten koelsysteem én verbeterde brandbeveiliging. Een mooie kans om hen te laten kennismaken met de diverse disciplines binnen Kuijpers, maar tegelijkertijd een omvangrijke aanvulling binnen een kort tijdsbestek.

Grote impact op het proces

“De vergunning om grondwater in te zetten voor het koelen van onze bedrijfsprocessen liep af, waardoor er behoefte was aan een gesloten koelsysteem”, licht Vincent van Nunen toe. Als projectmanager bij SACHEM werd hij in maart 2020 bij het project betrokken. “En ook de wens voor nieuwe brandbeveiliging lag al op de plank. Voor alle projecten gold een grote impact op onze productiehallen, mede door noodzakelijke productiestops. Voor ons reden om het ventilatie-, koel- en brandbeveiligingsproject gelijktijdig op te pakken en daarmee de effecten op ons proces te verminderen.”

Met die keuze groeide ook de complexiteit. Zes disciplines binnen Kuijpers sloegen de handen ineen om expertise te delen en de gewenste deadlines te halen. “Kuijpers heeft dat heel praktisch aangepakt en de nodige inspanningen verricht om onze wensen te realiseren”, vindt Vincent. “Als hoofdaannemer zorgden ze dat experts uit verschillende disciplines – van binnen en buiten Kuijpers – direct bij de engineeringsfase aan tafel zaten. En ook tijdens de uitvoering schaalde Kuijpers op wanneer dat nodig was. In de drukste periode werkten hier ruim honderd mensen.” 

Bijzondere omgeving

Volgens Kuijpers-projectleider Martijn van Gerven is het altijd de kunst om een reële planning neer te leggen voor werkzaamheden binnen een in gebruik zijnde fabriek. “In dit geval moesten we daarbij ook rekening houden met de bijzondere locatie”, vertelt hij. Hij doelt op de procesinstallaties van SACHEM, die – vanwege de aard van de chemicaliën – voor een groot deel bestaan uit glas. “Denk bijvoorbeeld aan glazen destillatiekolommen en leidingen; voor ons was zo’n omgeving nieuw. Het was dus niet alleen de uitdaging om het werk binnen de beperkte tijd van een productiestop uit te voeren, maar ook om dat extra voorzichtig te doen. Sommige installaties werden afgeschermd met houten bekisting, op andere plekken vormde dat juist een risico.

Voor elke vierkante meter in de hal moesten we dus samen met SACHEM bepalen wat nodig was. Door die intensieve voorbereiding liepen de shutdowns uiteindelijk als een geoliede machine.”

Precies dat kenmerkt volgens Vincent de goede samenwerking. “De projecten werden opgeschaald, de complexiteit nam toe, de doorlooptijd was kort en de omgeving specialistisch. Natuurlijk zijn er behoorlijk wat lean planningssessies georganiseerd waarin we beiden kort op de bal zaten en bijstuurden waar nodig. Maar het resultaat is daar: als bouwteam hebben we drie behoorlijk complexe projecten in korte tijd weten te realiseren. Iets om samen echt trots op te zijn.”

Vincent van Nunen, projectmanager bij SACHEM

“Kuijpers heeft de nodige inspanningen verricht om onze wensen te realiseren.”

De werkzaamheden concreet

  • Voor het nieuwe ATEX-ventilatiesysteem plaatste Kuijpers een luchtbehandelingskast die lucht in de drie productiehallen afzuigt en opnieuw verse lucht de hallen inblaast en daarmee voldoet aan het gewenste ventilatievoud dat past bij de zonering.
  • Kuijpers installeerde een koelcentrale met twee nieuwe koelmachines en hergebruik van een bestaande. Daarbij kwam een groot buffervat van 40 m³, nieuwe distributie naar de hallen en aanpassingen van al het leidingwerk van de koelsystemen in de hallen. Hierdoor heeft SACHEM nu de keuze om bij verschillende procesdelen, zoals de reactoren, te koelen met koeltorenwater of met gekoeld koud water van de koelmachines. Daardoor is grondwater niet langer nodig.
  • Na goed overleg is gekozen voor complete vervanging van het bestaande brandbeveiligingssysteem: een nieuwe brandmeldinstallatie in de hallen, het technisch magazijn, de kantooromgeving en bij de technische dienst. Én sprinklers in de hallen en bij tankputten en verlaadplaatsen. Ook is er een nieuwe sprinklerwater-opslagtank gerealiseerd.

Heb je een vraag?

Stel hem gerust aan Martijn.

Martijn van Gerven Projectleider

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details