Referentie overzicht
Gezondheidszorg

Tergooi Ziekenhuis, Hilversum

In opdracht van Installatiecombinatie Tergooi (BAM Bouw en Techniek en ULC) ontwerpt en realiseert Kuijpers drie energiecentrales voor het nieuwe Tergooi Ziekenhuis in Hilversum. De warmte en koude wordt op een duurzame wijze geleverd door een warmte- en koudeopslagsysteem in de bodem (WKO), twee laag temperatuur warmtepompen, één hoog temperatuur warmtepomp en een droge koeler per energiecentrale. De WKO wordt gebruikt voor seizoensopslag van warmte en koude. In de winter komt er koude vrij die opgeslagen wordt in de bodem om in de zomer het ziekenhuis mee te koelen. De vrijgekomen warmte wordt in de zomer opgeslagen om in de winter het ziekenhuis mee te verwarmen. De hoog temperatuur warmtepomp verzorgt het warmwater van het ziekenhuis. De droge koeler zorgt voor balans in de bodem en bedrijfszekerheid in het systeem.

Prefab SKID oplossing

Duurzaamheid Utiliteit

Redundantie

Voor het Tergooi ziekenhuis is naast duurzaamheid ook de bedrijfszekerheid van de installatie erg belangrijk. Omdat de energiecentrales aan elkaar gekoppeld zijn ontstaat de mogelijkheid om gebruik te maken van elkaars WKO.

De droge koeler maakt het mogelijk dat de warmtepompen ook zonder WKO nog steeds warmte en koude kunnen leveren aan het ziekenhuis.

Veiligheid

Ook aan de brandveiligheid van dit ziekenhuis levert de WKO installatie een bijzondere bijdrage, het bronwater kan namelijk gebruikt worden voor het blussen. Rondom het gebouw is een ringleiding met 6 brandhydranten aangebracht waarop de brandweer hun slangen kan aansluiten om een eventuele brand te blussen.

De ringleiding wordt gevoed vanuit 2 bronparen waarin een extra bronpomp is geplaatst. Hierdoor is een redundante watervoorziening gecreëerd, die dus dicht bij het gebouw beschikbaar is.

Prefab SKID oplossing

Uniek aan de energiecentrale bij het Tergooi ziekenhuis is de prefab oplossing die we bieden. Door op een externe locatie de warmtepomp en aanvullende installaties al te prefabriceren wordt de bouwtijd verkort en hoeft er minder montage op locatie te gebeuren. Dit verkleint het risico op schade bij bouw en verhoogt de kwaliteit van het eindproduct.

Samenwerking

Kuijpers heeft de opdracht te danken aan de Installatie combinatie Tergooi die de totale huisvestingsoplossingen voor Ziekenhuis Tergooi realiseert. Deze nieuwbouw bestaat uit het realiseren van een nieuw ziekenhuis voor alle acute functies (spoedeisende Hulp, huisartsenpost, intensive care, operatiekamers en hartkatheterisatiekamer), een groot deel van de kliniek (inclusief kraam- en verlosafdeling en moeder- en kind centrum), de psychiatrische afdeling, een groot deel van de radiologie en de oncologische zorg.

Heb je een vraag?

Stel hem gerust aan Mascha:

Mascha van den Heuvel Directeur Ecopartners

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details