Meer weten?
Prestatiebewaking
Prestatiebewaking
Energieconsultant
Ron Lemmen
[javascript protected email address]
Linkedin

Prestatiebewaking

Kuijpers heeft ruim 20 jaar ervaring met ontwerp, realisatie en beheer van wko-installaties. Ontwerp en realisatie zijn belangrijke eerste stappen naar een goede energievoorziening, maar deskundig beheer is een essentiële vervolgstap. Met monitoring op afstand bewaakt en verbetert Kuijpers de prestaties van uw installatie. Zo voldoet u aan uw wettelijke verplichting én behaalt u voordeel voor uw eigen organisatie.

Warmte-koudeopslag (wko) is een methode om warmte of koude tijdelijk op te slaan in de bodem. Daarmee wordt uw pand verwarmd of gekoeld op een duurzame manier. Om de wko-prestaties te bewaken koppelen we uw installatie aan ons monitoringssysteem. Zo kunnen we altijd zien of alles naar wens functioneert.

De voordelen van prestatiebewaking op een rij:

Wettelijke verplichting
Omdat gebruik wordt gemaakt van de bodem, is de vergunning Waterwet verplicht voor elk wko-systeem. Hierbij is het een minimale vereiste dat u de provincie jaarlijks voorziet van monitoringsinformatie. Kuijpers is hiervoor BRL 6000-21 gecertificeerd. Onze monitoringsspecialisten zetten moeilijk toegankelijke data voor u om in bruikbare informatie. Deze concrete rapportage geeft ook uzelf goed inzicht in het functioneren van het systeem.

Stabiliteit en besparing
Bodemenergie is duurzaam en tegelijkertijd heel dynamisch. Zodra we verbetermogelijkheden signaleren of zien dat uw installatie onregelmatig draait, ondernemen we actie. Door onze slimme aanpassingen op afstand behouden de mensen in uw pand hun gevoel van comfort. Daarnaast werkt de installatie duurzamer, stabieler en treedt minder slijtage op. Dit kan u een fikse energiebesparing opleveren.

Dataverzameling
Regelmatig ontdekt een gebouwbeheerder bij renovatie of nieuwbouw dat er maar zeer beperkt historische gegevensopbouw heeft plaatsgevonden. Het nieuwe gebouw wordt dan gerealiseerd op basis van een inschatting of aannames, maar dat is uiteraard nooit helemaal accuraat. Bij monitoring en prestatiebewaking ontvangt u ook waardevolle data waarop u in de toekomst kunt voortborduren.
Afbeelding van verschillende pakketten van Kuijpers

Wat maakt dit een échte Kuijpers-oplossing?

We monitoren niet alleen zodat u voldoet aan de wettelijke verplichting, maar garanderen in een prestatiecontract ook een goed werkende installatie.Kuijpers heeft drie pakketten op het gebied van prestatiebewaking: Pakket A volstaat voor kleinere wko-systemen en voorziet in de minimale vereisten voor registratie en rapportage. Pakket B is geschikt voor middelcomplexe installaties en voorziet, in aanvulling op pakket A, in een tweetal seizoensrapportages. Door de totale installatie per seizoen te beoordelen, ontstaat een beter beeld van het functioneren. Pakket C voorziet daarnaast ook in een wekelijkse controle van het systeem en is bedoeld voor klanten met complexere systemen waarbij meerdere installatiedelen met elkaar interacteren. Kiest u voor pakket C, dan kan Kuijpers op afstand actief instellingen van uw wko-systeem wijzigen.


Meer weten?

We leggen u graag persoonlijk uit hoe deskundig beheer bijdraagt aan een stabielere wko-installatie. Benieuwd? Neem contact op voor meer informatie over onze prestatiebewaking.

Onze referenties