Meer weten?
Comfort in Zicht
Comfort in Zicht
Directeur Kuijpers Ecopartners
Mascha van den Heuvel
[javascript protected email address]
Linkedin

Comfort in Zicht

Meer grip op comfort en gezondheid

In dynamische gebouwen als musea, ziekenhuizen, universiteiten en grote kantoorpanden is een goed binnenklimaat van onschatbare waarde. Met Comfort in Zicht helpt Kuijpers u zaken als luchtvochtigheid, temperatuur, licht en ventilatie uiterst nauwkeurig te conditioneren. Daarmee beschikt u 24/7 over een comfortabele, gezonde, aantrekkelijke en duurzame omgeving.

Over Comfort in Zicht

Met Comfort in Zicht bieden we u via een app of online dashbord 24/7 inzicht in uw ruimtecondities. Deze dienstverlening is van grote toegevoegde waarde als uw klimaat uiterst nauwkeurig geconditioneerd moet worden, zoals in musea of ziekenhuizen. Kuijpers zet de (moeilijk toegankelijke) data uit het gebouwbeheersysteem voor u om in bruikbare informatie en concrete rapportages. Zo krijgt u niet alleen een helder inzicht in temperatuur of relatieve vochtigheid, maar ook meer grip op het functioneren en de prestaties van uw installatie. Daarnaast kunt u bij onder meer bruikleengevers en overheden aantonen dat uw klimaat stabiel is en dat de installaties voldoen aan alle wet- en regelgeving.


Onze aanpak

Om het klimaat binnen uw gebouw – of zelfs binnen afzonderlijke ruimtes – te bewaken, zet Kuijpers in op datagestuurde dienstverlening. Onze energieconsultants monitoren uw installaties op afstand: ze toetsen de prestaties, controleren of u binnen de gestelde grenswaarden blijft en vertalen moeilijk toegankelijke data voor u in bruikbare informatie. Indien gewenst kunnen ze actief bijsturen en borgen dat uw installaties op lange termijn optimaal functioneren.

Afhankelijk van uw behoefte en de omvang en complexiteit van uw installaties kunt u kiezen voor een basisvariant van Comfort in Zicht of voor actief monitoring:

· In het basispakket verzamelen we data en zetten die middels een rapportage om naar waardevolle, begrijpelijke informatie. Indien gewenst kunt u zelf acties verbinden aan deze data-analyse.

· Aanvullend op de diensten uit het basispakket wordt uw installatie bij actief monitoring 24/7 gecontroleerd op correct, stabiel en energiezuinig functioneren. We zetten datagedreven beheer, slimme algoritmes en de specialistische kennis van onze energieconsultants in om afwijkingen te signaleren, uw klimaatinstallatie bij te sturen en zo continu te optimaliseren.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

We vertellen u graag hoe Comfort in Zicht bijdraagt aan een stabiel klimaat en aan een comfortabele, gezonde, aantrekkelijke en duurzame omgeving. Wilt u meer informatie of heeft u behoefte aan een persoonlijke afspraak? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Onze referenties