Meer weten?
EED Energie Audit
EED Energie Audit
[javascript protected email address]

EED Energie Audit

Zorgeloos aan de slag met uw verplichte EED Energie-audit

In de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) van het Europees Parlement staat dat de EU in 2020
20 procent minder CO2 moet uitstoten ten opzichte van 2005. Beschikt uw organisatie over meer dan 250 FTE, een jaaromzet van minstens 50 miljoen euro en/of een jaarlijkse balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro? Dan bent u verplicht iedere vier jaar een EED energie-audit uit te voeren.

Bewust omgaan met energie

De EED Energie-audit is bedoeld om organisaties bewust te maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en verduurzamen. De audit brengt de verschillende energiestromen binnen uw onderneming – zoals het energieverbruik van gebouwen, industriële processen, installaties en vervoer – gedetailleerd in kaart en geeft direct inzicht in mogelijke besparingsmaatregelen en te verwachten effecten daarvan.

Is uw onderneming auditplichtig?


Uw EED Energie-audit en Kuijpers

Als uw organisatie EED-plichtig is, moet er een EED-Energie audit beschikbaar zijn van maximaal vier jaar oud. Hiervoor dient 90 procent van de energiestroom van uw bedrijf in beeld te zijn gebracht. Kuijpers ondersteunt u hier graag bij. Terwijl u zich focust op de kernactiviteiten van uw bedrijf, zorgen wij er aan de hand van onderstaand stappenplan voor dat u zorgeloos kunt verduurzamen:

1. Voorbereiding

We starten met een vooronderzoek op basis van uw plattegronden, gegevens van de technische installaties, historisch energieverbruik en uw wagenparkgegevens.

2. Opname op locatie

Door een opname op locatie kunnen wij goed beoordelen welke energiebesparingsmogelijkheden op uw situatie van toepassing zijn. We werken de verzamelde informatie uit tot een energiebalans en een voorstel met energiebesparende maatregelen. U ontvangt hiervan een rapportage conform de geldende overheidsnormen.

3. Opstellen duurzaamheidsplan

Om uw duurzaamheidsambities te behalen, denken we ook graag met u mee over een plan van aanpak om energiebesparende maatregelen daadwerkelijk uit te voeren. Dit duurzaamheidsplan is een onderdeel van de auditrapportage.

4. Afmelding

Na de audit dient u de rapportages aan te leveren aan het bevoegd gezag, het bestuursorgaan dat over de afhandeling van EED Energie-audits gaat. Afhankelijk van de locatie(s) van uw bedrijf, kan dit de gemeente of de omgevingsdienst zijn. Indien gewenst verzorgt Kuijpers deze afmelding voor u.

“Indien er sprake is van een serie EED Energie-audits, dan bekijken we samen met u of de maatregelen per gebouw in een concernrapportage worden samengevat of dat er een versimpelde aanpak mogelijk is." - Peter Lint, expert EED en EPA-U advies bij Kuijpers

Meer weten?

Wil u meer weten over de EED Energie-audit, uw verplichtingen of de mogelijkheden om uw huidige auditverslag te updaten? Onze specialist op dit gebied – Peter Lint – bespreekt graag de mogelijkheden met u. Of neem vrijblijvend contact op via ons contactformulier. 

Onze referenties