Meer weten?
Gasloos ondernemen
Gasloos ondernemen
Technisch Directeur Ecopartners
Martijn van Helmond
[javascript protected email address]
Linkedin

Gasloos ondernemen

Bij het verduurzamen van de energievoorziening voor gebouwen werd de afgelopen decennia nauwelijks stilgestaan. Nu de Nederlandse overheid de Groningse gaswinning verder afbouwt en branchevereniging UNETO-VNI de ambitie heeft uitgesproken om vanaf 2023 geen cv-ketels meer te plaatsen, is de tijd rijp om uw vastgoed echt te verduurzamen. Kuijpers neemt u graag mee op weg naar gasloos ondernemen.

Waar te beginnen in de overgang naar duurzame energie? Dat vraagstuk is groot en complex. Om een visie te ontwikkelen over hoe u de energievoorziening het best kunt verduurzamen, zult u – al dan niet met hulp van Kuijpers – eerst uw huidige energieverbruik in kaart moeten brengen. Vervolgens kunt u uw mogelijkheden inventariseren en de uitvoering in gang zetten. Kuijpers ondersteunt u in dit gehele proces.

Gasloos ondernemen in drie stappen: 

1. Inzicht
Zonder inzicht geen goede oplossing. Wat is de totale energiebehoefte en het piekvermogen van het gebouw? Waar zit nog verspilling van energie? Welke energiebesparende maatregelen kunt u treffen? Treedt er gelijktijdigheid op in de warmte-en koudevraag? Welke  mogelijkheden zijn er om energie uit te wisselen? Met hulp van Kuijpers vergaart u niet alleen waardevolle antwoorden op deze vragen, maar krijgt u ook inzicht in de werking van uw installatie. Als we knelpunten herkennen en uw installatie daarop aanpassen, bespaart u al de nodige energie.

2. Inventarisatie
Met de opgedane kennis kunt u de mogelijkheden op het gebied van verduurzaming inventariseren. Want als het aankomt op investeringskosten, leveringsbetrouwbaarheid, beheer, onderhoud en verwachte levensduur, welk duurzaam alternatief past dan het best bij uw organisatie? En kiest u voor één alternatief of voor een mix?

3. Uitvoering
Als u nu al inventariseert, keuzes maakt en budgetten reserveert, kunt u de overgang naar duurzame energie gecontroleerd laten verlopen. Maar wat zijn de komende jaren de benodigde investeringen en wanneer kan uw energievoorziening het beste worden aangepast? Kuijpers adviseert u precies welke onderdelen direct vervangen kunnen worden en waarmee u gerust kunt wachten tot een natuurlijk moment van uw vastgoedonderhoud. Daarnaast ondersteunen we u bij het terugdringen van uw energieverbruik, het opwekken van duurzame energie en de reductie van fossiele brandstoffen binnen uw bedrijf.

Wie nu al een concrete visie ontwikkelt, inventariseert, keuzes maakt en budgetten reserveert, kan de overgang van Gronings aardgas naar duurzame energie gecontroleerd laten verlopen.

Wat maakt dit een échte Kuijpers-oplossing?

Kuijpers heeft enorm veel kennis en ervaring in de sectoren cultuur, onderwijs en onderzoek, gezondheidszorg, food, farma en hightech. Door deze focus kennen we onze klanten en hun specifieke processen uitermate goed. We kijken dus niet zozeer naar een duurzame energievoorziening, maar naar dé duurzame energievoorziening die naadloos aansluit op de behoeften van u en uw eindgebruiker. Daarnaast hebben we specialisten in dienst die niet alleen dicht bij u als klant willen werken, maar ook alles van toekomstbestendige techniek willen weten. Dankzij hen weet u precies welke technieken – nu en in de toekomst – goed aansluiten op uw proces.

Meer weten?

Staat u aan de vooravond van nieuwbouw of grootschalige renovatie, dan vraagt u zich vast af welke mogelijkheden er zijn om te  verduurzamen en wat dit betekent voor uw gebouw. Neem gerust contact met ons op: de specialisten van Kuijpers maken de mogelijkheden graag voor u inzichtelijk.

Lees ook de blog van Martijn van Helmond over dit onderwerp.

Onze referenties