Meer weten?
Gebouwpaspoort
Gebouwpaspoort
Informatie Manager
Alexander Hoos
[javascript protected email address]
Linkedin

Gebouwpaspoort

Bouwmaterialen zijn schaars en circulair bouwen wordt steeds belangrijker. Daarbij staat hergebruik centraal: grondstoffen, materialen en goederen willen we zo lang mogelijk hoogwaardig in de keten houden. Maar hoe weet u welke onderdelen van uw gebouw nog bruikbaar zijn bij (toekomstige) renovatie of sloop? En welke duurzame keuzes maakt u bij nieuwbouw? Met een Gebouwpaspoort worden deze circulaire aspecten meetbaar: u krijgt helder inzicht in de aanwezige materialen en in de beheersbaarheid van uw gebouw.

Middels BIM – Bouw Informatie Model – maakt Kuijpers digitale prototypes van gebouwen, zodat we die kunnen bekijken en controleren voordat er een steen is gelegd. De BIM-gedachte is dat alle actuele informatie rondom ontwerp en bouw eenduidig op één plaats aanwezig is en legt zo een goede basis voor de realisatie van een gebouw. Voor een circulaire bouwsector is het echter essentieel om gebouwde objecten gedurende hun totale levenscyclus digitaal in kaart te brengen. Daarom willen we het BIM-gebouwdossier in de nabije toekomst uitbreiden met informatie die relevant is voor de totale levensduur en beheersbaarheid van uw gebouw. Zo ontstaat een uitgebreid Gebouwpaspoort: het actuele digitale DNA van uw gebouw op één centrale plek.

Hoe komt een Gebouwpaspoort tot stand?

Met verschillende technologieën en tools maakt Kuijpers een digitale kopie van uw gebouw. Onze huidige integrale aanpak –van ontwerp en realisatie tot onderhoud en exploitatie van technische installaties – en de BIM-methodiek stellen ons in staat deze kopie aan te vullen met informatie over aanwezige systemen en functionaliteiten, waarmee een gebouwdossier tot stand komt. In de nabije toekomst breiden we dit gebouwdossier uit met informatie over het aanwezige materiaal (Madaster) en over verwacht onderhoud, levensduur en prestaties van uw gebouw en van de installaties in uw gebouw. Dat alles bij elkaar vormt dan uw Gebouwpaspoort.

Afbeelding voor circulair bouwen

De voordelen van een Gebouwpaspoort:

  • Met een Gebouwpaspoort is het eenvoudiger te bepalen welke onderdelen van uw gebouw opnieuw gebruikt kunnen worden. En bij nieuwbouw zal de mogelijke herbruikbaarheid van een gebouw – en van alle onderdelen in dat gebouw – in de afwegingen worden meegenomen. Vanuit dat inzicht kunt u bewuster toekomstbestendige investeringsafwegingen maken. Niet alleen op financiële gronden, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van energie en milieu.
  • Deze dienst sluit naadloos aan op de Green Deal Circulaire Gebouwen: de overeenkomst tussen de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven om vernieuwende en duurzame initiatieven rondom circulaire gebouwen te stimuleren. 
  • Een Gebouwpaspoort helpt u eenvoudig aantonen dat uw gebouw voldoet aan wettelijke normeringen, veiligheidseisen, energielabelverplichtingen en milieubepalingen. Daarnaast zorgt de actuele data ervoor dat de beheersbaarheid van uw gebouw verbetert, omdat u gerichter kunt sturen op ontwikkelingen.

Wat maakt dit een échte Kuijpers-oplossing?

Het Gebouwpaspoort is een logische aanvulling op ons integrale dienstenpakket. Deze nieuwe dienst past bij onze specifieke expertise op het gebied van duurzame oplossingen voor klanten. Kuijpers richt zich van oudsher op technisch complexe omgevingen waar vaak strenge wetten en regels gelden omtrent kwaliteit en veiligheid. Onze experts weten welke gebouwkenmerken bepalend zijn voor de circulariteit van uw gebouw en kunnen u adviseren over de mogelijke sociale, economische en ecologische (rest)waarden van uw gebouw.

Meer weten?

Bent u benieuwd wat Kuijpers op dit gebied voor u kan betekenen? Neem dan contact op voor meer informatie.

Onze referenties