Meer weten?
Gelijkstroom
Gelijkstroom
Projectmanager
Peter Govers
[javascript protected email address]
Linkedin

Gelijkstroom

Zonnepanelen en windmolens leveren gelijkstroom. Dat komt goed uit, want uw laptop, smartphone, ledlampen, keukenapparatuur en vrijwel alle andere elektronische apparaten werken op gelijkspanning. Toch worden moderne gebouwen nog steeds uitgerust met wisselspanning. Het gevolg is dat er een aantal omvormingsstappen gezet moet worden: van gelijkstroom naar wisselstroom naar gelijkstroom. Daarmee verliest u al snel 5 tot 10 procent van de stroom die wordt opgewekt. Ontdek hoe u bewuster kunt omgaan met energie door het beter benutten van rechtstreekse gelijkstroom.

Gelijkstroom, vaak kort aangeduid als DC (vanuit de Engelse term Direct Current), is een elektrische stroom met een constante stroomrichting. Bij gebouwen die worden uitgerust met een gelijkstroomnetwerk (DC-net) kan de opgewekte gelijkstroom direct en vrijwel zonder energieverlies worden gebruikt voor alle elektronica in het gebouw. Ook vereenvoudigt het de overstap naar intelligente elektriciteitsnetwerken: de zogeheten smart grids die in de toekomst opwekkers en gebruikers van elektriciteit met elkaar verbinden en zo vraag en aanbod van elektriciteit in balans houden. Kuijpers kan u ondersteunen bij de realisatie van zo’n slimme, energieneutrale en toekomstbestendige installatie.

Besparing van energie en grondstoffen

Omdat uw huidige installatie is uitgerust met wisselstroom heeft u omvormers nodig voor energieomzetting. Uw apparatuur functioneert immers op gelijkstroom. Dit is al jarenlang het geval, maar door de snelle ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie kan het inmiddels vele malen slimmer. Een gelijkstroominstallatie wordt rechtstreeks, dus zonder omvormers, gevoed door de elektriciteit die bijvoorbeeld de zonnepanelen op het dak opwekken. Zo gaat er zo min mogelijk energie verloren. Tegelijkertijd bespaart u op grondstoffen en materialen als zware transformatoren, omdat energieomzettingen niet of nauwelijks meer nodig zijn. 

Zuinige, toekomstbestendige installatie

Een installatie gebaseerd op gelijkstroom bevat minder elektronische componenten dan een traditionele installatie. Dat maakt de installatie minder storingsgevoelig, wat de kans op een langere levensduur aanzienlijk vergroot.

Foto TU Delft, gebouw met Gelijkstroomnetwerk

Uniek in Nederland: gebouw Pulse aan de TU Delft is het eerste energieneutrale gebouw met gelijkstroomnetwerk.

Harry Stokman, CEO Direct Current BV: Gelijkspanning is geen toekomstmuziek, maar realiteit. Toch beseffen veel mensen nog niet dat we al leven en werken in een gelijkspanningswereld. Omdat ik ervan overtuigd ben dat gelijkspanningsnetten het fundament zijn van duurzame energie, werk ik er hard aan om gelijkspanning onder de aandacht te brengen. In Kuijpers herken ik een partner met diezelfde duurzame visie en ambitie.

Wat maakt dit een échte Kuijpers-oplossing?

Kuijpers heeft de ambitie om alleen nog energieneutrale en gezonde installaties te realiseren. Daarbij is onze rol de afgelopen jaren meer en meer verschoven van uitvoerend installateur naar langetermijnpartner. Onze toegevoegde waarde zit daardoor niet alleen in de realisatie van installaties, maar ook in de gebruiksfase van uw gebouw. Juist bij gelijkstroom-installaties – een relatief nieuwe innovatie in de bouwwereld – heeft u voordeel van onze kennis en ervaring met gelijkstroom-oplossingen. Zo was Kuijpers onder meer betrokken bij de realisatie van het eerste energieneutrale gebouw met gelijkstroomnetwerk aan de TU Delft; uniek in Nederland. Hierdoor kunnen we u proactief adviseren over huidige mogelijkheden en verwachte ontwikkelingen op het gebied van gelijkstroom. 

Meer weten?

De techniek is al zover, nu uw installaties nog. Staat u aan de vooravond van een grote renovatie of een nieuwbouwproject en bent u benieuwd naar de mogelijkheden van gelijkstroom? Neem dan contact op voor meer informatie.

Aukje Kuypers, algemeen directeur bij Kuijpers en Zakenvrouw van het Jaar 2018, ziet toekomst in gelijkstroom oplossingen. Benieuwd hoe zij dit ziet? Bekijk de film:

Onze referenties